Digitalisaatio järjestöissä

19.8.2016 11:17

Verkkosivuprojektin vaiheita: yhdistysavain.fi

Viime vuoden lopussa Yhdistysavaimen sivusto päätettiin laittaa kokonaan uuteen uskoon ja siirtää ProcessWire-julkaisujärjestelmään. Uusi sivusto näki päivänvalon 23.06.2016. Tässä blogissa kerron kuinka yhdistysavain.fi -verkkosivuprojekti eteni.

Sisällön rajaus ja tarpeet määrittelivät suunnan

Projektin lähtökohtana oli rajata olennaiset sisällöt epäolennaisista. Vuosien saatossa jälkimmäistä sorttia oli kertynyt Yhdistysavaimen vanhalle sivustolle liikaa, joten raaka leikkurin käyttö oli tarpeen. Tässä vaiheessa vuoropuhelu uudistukseen osallistuvassa tiimissä auttoi hahmottamaan mikä oli tärkeintä – mitä Yhdistysavaimen käyttöönottoon ja käytön tukeen liittyviä sisältöjä haluttiin erityisesti nostaa esille. Kaikki, mikä oli kerrottu muualla Avoinen sivustolla ja mikä ei tuonut sivustolle liikennettä, joutui väistymään. Keskeinen opetus oli, että ”kiva” ei välttämättä ole sama kuin ”hyödyllinen” sen enempää organisaatiolle kuin sivuston selaajillekaan.

Pelkkä sisällön vähentäminen ei kuitenkaan ollut ratkaisu Yhdistysavain-tuotteen muututtua ajan saatossa paljon. Tarvittiin siis uusia tapoja esitellä palvelu.  

Liikkeelle esimerkkien kautta

Uuden sivuston rakenteen ja ulkonäön pohdinta on hyvä aloittaa tarkastelemalla kiinnostavia esimerkkejä. Verkkosivuissa omaperäisyys on arvostettavaa, mutta ei tarkoita, että pyörä pitäisi keksiä joka kerta uudelleen. Lainaaminen, soveltaminen ja valmiin muokkaaminen on usein myös inspiroivampi lähtökohta kuin sivuston suunnittelu tyhjälle paperille alusta alkaen.

On monesti helppoa osoittaa, mikä jossakin sivustossa voisi olla paremmin – ja suunnitella itse täydellinen sivusto vaillinaisten esikuvien pohjalta. Monissa sivustoissa oli hienon näköisiä ratkaisuja, jotka eivät silti sellaisenaan olisi toimineet Yhdistysavaimelle – esimerkiksi sivun palstojen keskinäinen koko tai järjestys soveltui vain tietystä palvelusta kertovalle sivustolle. Tästä näkökulmasta oli helpompi hahmottaa kuinka juuri Yhdistysavaimen esittely voitaisiin parhaiten toteuttaa.

Rakenne ja navigointi – mistä pääsee minnekin

Lähtökohtana oli yhteispalaveri, jonka pohjalta tehtyjä havaintoja ja ideoita alettiin työstää projektipäällikön kanssa. Tässä vaiheessa määriteltiin, mitä erilaisia sivutyyppejä sivustolla tulisi olemaan, miten navigaatio toteutettaisiin ja millainen rakenne sivustolle tulisi. Paperille piirretyt karkeat rautalankamallit jättivät graafisesta suunnittelusta ja ohjelmoinnista vastaavalle taholle melko paljon vapautta. Esimerkiksi erilaisten painikkeiden ulkonäköä ei määritelty konseptoinnissa. Tässä vaiheessa päätettiin ainoastaan niiden koosta, sijainnista ja toiminnallisuudesta.  Olennaista oli se, mistä pääsisi minnekin.

Vanha sisältö uudessa ympäristössä

Suuri osa Yhdistysavain-sivuston tekstisisällöstä kirjoitettiin uudestaan alusta alkaen. Vaikka koneellinen sisällönsiirto vanhalta sivustolta olisi ollut mahdollista, ei siinä olisi ollut järkeä. Samat tekstit harvoin toimivat täysin erilaisissa ympäristöissä ja käyttöliittymissä. Siksi sisällöt tuotettiin manuaalisesti periaatteella ”vanhat faktat, uudet tekstit”. Poikkeuksen tähän tekivät erilaisten nykyisille asiakkaille tärkeiden lisäpalveluiden, kuten verkkotunnusten palvelukuvaukset, joissa oli tärkeää olla ennemmin täsmällinen kuin kiinnostusta herättävä.

Näkyvyysongelmat vaanivat uutta sivustoa

Hakukonenäkyvyyden säilyttäminen on tärkeää kaikille sivustoille. Uudistus voidaan möhliä pahastikin, jos ei ajatella millä hakusanoilla on eniten merkitystä ja kuinka kävijät sivustolle ylipäänsä päätyvät. Huonoin tilanne mille tahansa toimijalle - yritykselle tai järjestölle - on hakukonenäkyvyyden menettäminen, linkkien rikkoutuminen ja niistä seuraava sivuston maineen ja käytettävyyden kärsiminen.

Analytiikkatietojen perusteella laadittiin lista toiminnallemme tärkeimmistä sivuista vanhalla sivustolla. Niiden perusteella tehtiin alustava lista keskeisistä hakusanoista. Tätä hakusanalistaa alettiin laajentaa käyttämällä erilaisia verkossa saatavilla olevia hakusanatyökaluja. Olennaista ei ole hakusanojen määrä, vaan huolellinen pohdinta siitä, mikä palvelee käyttäjää sivuston löytämisessä.

Laskeutumissivut - sivuja erityisiin tarpeisiin ja tilanteisiin

Vanhalla sivustolla ongelmana oli, että selaajan oli vaikea muodostaa tuotteesta kokonaiskäsitystä.   Uudella sivustolla kaikki ominaisuudet vilaukselta esittelevän etusivun lisäksi tarvittiin kuitenkin myös joukko erillisiä laskeutumissivuja, jotka oli tehty löydettäväksi mainosten kautta. 

Yhdistysavaimen tapauksessa laskeutumissivujen keskeinen tarkoitus oli yhden näkökulman, ongelman ja ratkaisun esittäminen yksityiskohtaisemmin kuin mitä oltaisiin voitu tehdä esimerkiksi yksittäisen tuoteominaisuuden yhteydessä. Tämä auttaa erityisesti maksullisessa hakusanamainonnassa kun mainoksen tekstin on vastattava sisällöllisesti sivua, johon mainos ohjaa. Laskeutumissivut voivat silti olla hyödyllisiä myös ilman maksullista mainontaa. Keskeistä on ajatella etukäteen tarpeet ja tilanteet, joissa kävijä luultavasti päätyy sivustolle.

Sisältö on muutakin kuin tekstiä – kuvituksen toteuttaminen

Pelkkä teksti ei riitä sivuston sisällöksi – tarvitaan myös kuvitusta. Huomasimme, että kuvien hankkiminen kannattaa aloittaa riittävän aikaisin -  jos kuvat halutaan kerätä eri lähteistä, on sopivan paketin koostaminen aikaa vievää puuhaa. Eräs syy tähän on mm. tarve kysyä lupa kuvien käyttämiseen kaikilta kuvissa esiintyviltä henkilöiltä. Usein helpompi, mutta myös hintavampi vaihtoehto on antaa toimeksianto ammattivalokuvaajalle. Tässä projektissa päädyttiin lopulta jälkimmäiseen ratkaisuun.

Mitä mieltä olet uudistetuista sivuistamme

 


Yhdistysavain - digitaalinen toimintaympäristö yhdistyksille. Tutustu!