Digitalisaatio järjestöissä

18.5.2015 14:46

Varainhankinnan merkitys järjestöille

”Erilaisin varainhankinnan muodoin järjestöt keräävät vuosittain 240 miljoonaa euroa toimintansa rahoitukseen. Julkiset avustukset ovat merkittävässä roolissa järjestöjen toiminnan toteutumiselle. Tulevaisuudessa muiden rahoituslähteiden löytäminen on monelle järjestölle elinehto. Varainhankinta on monimuotoista: jäsenmaksut, lahjoitukset, testamentit, myyjäiset, yritysyhteistyö, arpajaiset. Edistämällä varainhankinnan ammattimaisuutta ja kehittämällä lahjoituskulttuuria järjestöt onnistuvat tulevaisuudessakin rahoittamaan merkittävää työtään.”  (Lähde: VaLa:n verkkosivu)

Monilla järjestöillä varainhankinnan merkitys tulee kasvamaan entisestään lähivuosina. Järjestöjen ja yhteisöjen rahoitus koostuu monesta eri lähteestä. Järjestöt saavat tukea toiminnalleen ja ajatustensa eteenpäin viemiseksi esim. julkiselta sektorilta, säätiöiltä ja erilaisilta rahastoilta.

Nykyisessä tiukassa taloudellisessa tilanteessa toiminnan rahoittaminen aiheuttaa harmaita hiuksia aktiivisessa toiminnassa oleville. Samoin tulossa oleva rahapelifuusio, jossa RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyvät tulee aiheuttamaan monelle sen, että varainhankintaan on pakko panostaa. Avustusten jakoperusteet tulevat todennäköisesti muuttumaan siitä, mihin järjestöt ovat aiemmin tottuneet. Tulevaisuus tuo tullessaan siis paljon haasteita.

Olisiko jo meidänkin siis aika aloittaa varainhankinta? Mitä meidän pitäisi tehdä ihan ensimmäiseksi? Mistä saamme apua? Mistä löydämme sopivat yhteistyökumppanit? Nämä ja varmasti monet muut kysymykset ovat aiheellisia ja itse asiassa jopa tärkeitä. Tärkeintähän kuitenkin kaikessa on se, että toimintamme, johon olemme vuosia panostaneet, jatkaa olemassaoloaan ja jopa kehittyy entisestään.

Varainhankinta on yleensä koko organisaation yhteinen asia. Tarkoitus ei tietenkään ole, että kaikki tekevät sitä suurimman osan työajastaan, mutta suotavaa tietysti olisi, että jokainen ottaa asiasta vastuuta omalla tahollaan. Kannattaakin miettiä, miten omalla työllään voisi auttaa oman organisaation varainhankintaa. Yhteiset ajatukset ja ideat varainhankinnasta, oman järjestön hyvän työn levittäminen lähipiirille sekä sosiaalisessa mediassa että ruohonjuuritasossa ja järjestön tarpeiden ja toiminnan tunteminen voisivat olla esimerkkejä, joita kaikki järjestön työntekijät voivat tehdä, vaikka eivät itse suoranaisesti varainhankintaa teekään.

Viime viikolla Helsingissä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n (VaLa) seminaarissa pohdittiin varainhankinnan trendejä maailmalla. Monen tärkeän asian lisäksi selväksi tuli ainakin se, että kyseessä on yhä kasvava toimiala Euroopassa. Monella tavalla tuli mieleen, että me Suomessa kuljemme tässä asiassa hieman muita perässä. Unohtamatta kuitenkaan sitä tosiasiaa, että meillä Suomessakin on hienoja järjestöjä, jotka tekevät todella ansiokasta työtä tämän asian parissa. Hyvä kysymys onkin miten toiset onnistuvat niin hyvin ja toiset taas eivät.

Mitä muuta järjestö saa varainhankinnan avulla kuin selvää rahaa? Lahjoittajat haluavat antaa ainakin aikaansa, energiaansa, kokemuksiaan, taitojaan ja mitä tärkeintä yhteystietonsa tulevaisuutta varten.

Mitä seuraavaksi? Hyvää alkuun pääsee ainakin käymällä Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n sivulla, josta löytää paljon tietoa asiasta: http://www.vala.fi/.  

Kuva:  Flickr - Howard Lake