Digitalisaatio järjestöissä

27.4.2017 16:27

Uutta tuntumaa asiakassuhteisiin

Olemme kevään aikana tehneet uudistuksia tiimissämme, joiden tavoitteena on selkeyttää asiakaskohtaamisiamme ja syventää asiakassuhteitamme.

Aiemmin järjestöille suunnatut verkkopalvelut ja rekisteriratkaisut on tuotettu eri tiimeissä. Tulevaisuudessa asiakkaidemme digitaalisten palveluiden rakentaminen edellyttää syvempää integraatiota erilaisten sovellusten välille - myös palveluiden kirjo on laajentunut esimerkiksi tapahtumahallintaan, verkkolehtiin ja mobiilisovelluksiin.

Jatkossa palvelemme järjestöasiakkaitamme yhtenä Sense-tiiminä, joka jakautuu sisäisesti kehittäjiin ja asiantuntijoihin. Sense-tiimi vastaa jatkossa kaikkien järjestöasiakkuuksien asiakastuesta ja ylläpidosta myös vanhempien tuotteiden osalta.

Muutoksen yhteydessä avainasiakaspäälliköksi on nimetty Samu Nevala. Samulla on laaja kokemus erilaisista verkkopalveluprojekteista sekä digitaalisesta viestinnästä. Yhdessä myyntipäällikkömme Mikko Mantereen kanssa Samun tavoitteena on auttaa asiakkaitamme löytämään uusia mahdollisuuksia järjestöjen toiminnan uudistamiseen digitaalisesti.