Digitalisaatio järjestöissä

17.10.2014 14:49

Tehkää liittymisestä vaivatonta: kolme keskeistä kohtaa helpompaan jäsenyyden alkuun

Järjestöllä verkkosivut ovat yksi merkittävimmistä kanavista uusien henkilöjäsenten mukaan saamiseksi. Sivustolla on tämän osalta kaksi keskeistä päämäärää: olla jatkuva, houkutteleva mainos ja mahdollistaa jäseneksi liittyminen käytännössä jäsenhakemuslomakkeen kautta. Mitkä ovat keskeisimpiä seikkoja, kun halutaan varmistaa, että kaikki potentiaaliset jäsenet saadaan liittymään?

1.     Sivuston pitää toimia kaikilla laitteilla

Nykyään tabletit ja puhelimet ovat vähintään yhtä merkittäviä nettisivujen katselulaitteita kuin pöytäkoneetkin. Oikeastaan näin on ollut jo vuosia, mutta kaikki verkkosivujen ylläpitäjät eivät ole tilanteen 0suhteen vieläkään hereillä. Mobiililaitteitta ei myöskään käytetä pelkkään sivujen katseluun ja jonkun satunnaisen tiedon tarkistamiseen, vaan niillä tehdään monenlaisia toimenpiteitä – jaetaan sisältöä sosiaalisen median palveluissa, varataan elokuvalippuja ja vaikkapa liitytään ammattiliittoihin. Tästä syystä ei riitä, että sivustoa pystyy selailemaan kännykällä – sivuston on oltava kaikilta keskeisiltä osiltaan toiminnallinen myös pienellä ruudulla.

Jäseneksi on pystyttävä liittymään muutenkin kuin kotikoneen äärestä, ja jäsenhakemuslomakkeen on oltava käytettävissä tyypillisillä mobiililaitteilla. Järjestöön kuuluminen voi hyvin tulla puheeksi tilanteessa, jossa kännykkä on käden ulottuvilla ja liittymisen voisi tehdä vaikka heti. Jos tämä ei ole mahdollista, liittyminen voi lykkääntyä kauas tulevaisuuteen ajatusten harhaillessa jo muualle ennen pöytäkoneelle pääsyä.

Mobiilisivuston ei ole pakko sisältää kaikkea mitä tavallinen versio sisältää, mutta sen on muodostettava eheä kokonaisuus keskeisimmistä sisällöistä ja palveltava ainakin likipitäen yhtä hyvin kuin pöytäkoneversionkin. Sisällötön mobiilisivusto pelkän mobiiliuden vuoksi ei hyödytä ketään.

2.     Liittyminen ei saa viedä koko päivää

Itse liittymislomake voi olla monen näköinen. Eräs valitettavan suosittu vaihtoehto on monimutkainen ja työläs tyyli, jossa jäseneksi haluavaa pyydetään kertomaan itsestään lähestulkoon kaikki mahdollinen. Tällä saavutetaan helposti voimakas ”en minä nyt jaksa” -efekti, jonka ilmeneminen johtaa lomakkeen täyttämisen keskeytymiseen määrittämättömän pitkäksi ajaksi.

Lähtökohtaisesti jäsenistä tulisi kysyä vain sen verran tietoja kuin välttämätöntä. Tässä järjestön on syytä pohtia omia sisäisiä prosessejaan – kuinka paljon tietoja on välttämättä kerättävä, jotta jäsenelle voidaan lähettää tarvittavat materiaalit, hänen jäsennumeronsa ja mahdolliset muut käyttäjätunnukset?

Silloin kun se on mahdollista, on hyvä idea kerätä suuri osa jäseniä koskevista tiedoista vasta liittymisen jälkeen. Avoinen palveluista tämän mahdollistavat esimerkiksi Verkkoasiointi tai jäsenpalvelua parantava extranet. Vaikka tietoja jäsenestä lopulta kerättäisiin sama määrä, auttaa kerääminen eri yhteyksissä välttämään mammuttimaisen täyttöurakan tuntua.   

3.     Myös lomakkeen on näytettävä hyvältä

Liittymislomake voi olla neutraali ja hieman virastomaisen tylsä, mutta sen ei tarvitse olla. Liittymislomake voi yhtä lailla puhua järjestön kieltä ja näyttää järjestöltä. Kun lomake näyttää visuaalisesti samalta kuin muukin sivusto, on ja selauskokemus yhtenäinen ja vaikutelma huoliteltu. Kustomoitu lomake, jossa tiedot on ryhmitelty muuten kuin tyypilliseen tapaan peräjälkeen, tekee tietojen täyttämisestä vähemmän työlästä, ennalta-arvattavaa ja puuduttavaa. Erilainen asettelu, värit ja kuvat parantavat kokemusta uskomattoman paljon, vaikka tietojen määrä olisi täsmälleen sama kuin pahimmassa monisivuisessa lomakkeessa. Liittymislomake on käytännössä ensimmäinen jäsentä aktivoiva kontakti liiton ja jäsenen välillä; jos siitä voidaan tehdä mieluisa, miksi niin ei tehtäisi?


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!