Digitalisaatio järjestöissä

20.12.2016 13:16

Sense Sport - piilokustannuksia, vanhentunutta teknologiaa ja osaamisen puutetta?

Keskustelu suomalaisen liikunnan ja urhelun tietojärjestelmistä käy vilkkaana. Olemme törmänneet asiakkaidemme kanssa käydyissä keskusteluissa huhuihin, joiden paikkansapitävyydessä on vähintään toivomisen varaa. Haluan ottaa kantaa muutamaan keskeiseen näkökulmaan, joista urheilujärjestöissä liikkuu virheellistä tietoa.

Lähtökohtanamme Sense Sportissa on ollut rakentaa ratkaisu, joka tarjoaa keskitetyn tuotekehityksen edut ja liittokohtaisen mukauttamisen joustavasti. Keskitetty tuotekehitys tarjoaa samanaikaisesti useampaa lajiliittoa palvelevien piirteiden jakamisen edullisesti ja asiakaskohtaiset asennukset tarkoittavat joustavuutta liittokohtaisten erityistarpeiden ketterässä huomioimisessa. Liittokohtainen joustavuus tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että Sense Sporttiin voidaan määritellä liittokohtaisia tietorakenteita, prosesseja tai integraatioita. 

Piilokustannukset

Sense Sportin hinnoittelumalli on läpinäkyvä ja käymme kaikkien asiakkaidemme kanssa huolellisesti kaikki ratkaisun käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Käyttöönottopalvelumme perustuvat työpohjaiseen hinnoitteluun, joka on paketoitu palvelumoduuleiksi. Asiakkaan tarvitsemien käyttöönottopalveluiden määrä riippuu asiakkaan tarpeista.

Ylläpidonaikaiset kustannukset jakautuvat palvelun ylläpitoon ja asiakaspalveluun, järjestelmän kautta käytettyihin maksullisiin palveluihin, kolmansien osapuolten palvelukustannuksiin sekä asiakaskohtaiseen jatkokehitykseen. Järjestelmän kautta käytettyjä maksullisia palveluita ovat kirjeet, tekstiviestit sekä osoitepäivitykset. Kolmansien osapuolten palveluita, jotka liittyvät asiakkaan ratkaisuun ovat kirjanpitojärjestelmän kustannukset (esim. tapahtumakirjaukset), maksurajapinnan kustannukset sekä pankkien palvelumaksut. Asiakaskohtaisen jatkokehityksen piiriin kuuluvissa asiakaskohtaisissa töissä sovelletaan Sense-palvelumoduuleita tai tuntipohjaista hinnoittelua.

Olemme laatineet laskentamallin, jonka avulla liitto voi helposti nähdä Sense Sportin kokonaiskustannukset. Liittokohtaisten laskelmien osalta pyydämme olemaan suoraan yhteydessä Mikko Mantereeseen (mikko.mantere@avoine.fi / 0400 200 505).

Teknologia

Sense Sport on Avoinen Sense-sukupolven urheilun tarpeisiin kehitetty tuoteversio. Sense on elinkaarta tarkastellen optimaalisessa vaiheessa: ensimmäset asiakastoimitukset on käyttöönotettu vuoden 2016 aikana ja kuluvan vuoden loppuun mennessä ympäristössä ylläpidetään lähes 200 000 identiteettiä. Sense-teknologian kehitys aloitettu keväällä 2014 eli kyse on uudesta teknologiasta, mutta jonka luotettavuudesta on vahvaa näyttöä. 

Lienee sanomattakin selvää, että Sense Sport ja nykyinen Sporttirekisteri ovat täysin eri tuotteita - tarkasteltiin asiaa sitten tuotekehityksen, teknologian, integroitavuuden, hinnoittelun tai palvelumallin näkökulmasta.

Olemme valinneet Senseen parhaita mahdollisia tällä hetkellä käytössä olevia pilvipalveluteknologioita. Palvelua ylläpidetään Amazon AWS -ympäristössä, joka on kiistatta maailman paras palveluympäristö. Ympäristön yksi keskeinen vahvuus on hyvin sertifioitu tietoturva, joka osaltaan auttaa asiakkaitamme huomioimaan tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Teknologian ytimestä löytyy avoimen lähdekoodin ProcessWire CMF alusta, jota on laajennettu kuhunkin tarkoitukseen sopivimmilla teknologioilla. Muutamana esimerkkinä alunperin Googlen virtualisointiin kehittämä Kubernetes ja reaaliaikaisiin rajapintoihin tarkoitettu WebSockets. Käyttöliittymä on toteutettu uusimmilla HTML5 ja CSS3 tekniikoilla - ja se toimii luonnollisesti myös tableteilla ja mobiililaitteilla. Avoimiin rajapintoihin perustuva arkkitehtuuri mahdollistaa myös tulevaisuudessa uusimpien tekniikoiden hyödyntämisen sekä integraatiot erittäin kustannustehokkaasti.

Osaaminen

Avoinen Sense -teknologiaan keskittynyt viiden hengen kehitystiimi koostuu kokeneista ja eteenpäinkatsovista ohjelmistokehittäjistä, joilla kaikilla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistotuotannosta. Tiimin avainhenkilöt ovat uransa aikana toimittaneet satoja rekisteriratkaisuja erilaisille järjestöille Suomessa. Sensen kehitys on roadmap-ohjattua ja perustuu neljän viikon kehityssykliin eli Sense Sportista julkaistaan uusi versio kerran kuussa. Teemme myös yhteistyötä muiden ohjelmistotalojen (esim. W3 Group) kanssa täydentääksemme osaamistamme sekä lisätäksemme ketteryyttämme.

On myös hyvä huomata, että vain Avoinen tiimillä on käytännön kokemus lähes 60 lajiliiton lisenssinhallinnan tarpeista lähes vuosikymmenen ajalta.