Digitalisaatio järjestöissä

31.5.2016 11:37

Sense palvelee ensimmäisiä asiakkaitaan

Kuluttajaliitto ja ProCom ovat tänä keväänä ensimmäisinä Avoinen asiakkaina ottaneet käyttöönsä uuden Sense-jäsenrekisterin. Sense on uuden ajan rekisterialusta, jossa yhdistyvät avoimet rajapinnat, monikanavaviestintä, raportointi ja analytiikka, tapahtumanhallinta, moderni ja helppokäyttöinen käyttöliittymä sekä sähköinen asiointi. Sense tarjoaa ratkaisuja digitaaliseen jäsentiedon hallintaan parhaan jäsenkokemuksen luomiseksi.

Ensiasiakkaat ovat antaneet kiitosta Sensen käyttöönottoprojekteistaan. Lähtökohdat ja uudistustarpeet olivat organisaatioilla osin erilaiset. Molemmilla tärkeänä hankintaan vaikuttaneena tekijänä oli jäsenlaskutuksen sujuvoittaminen Sense-Netvisor integraation kautta. ProCom painotti erityisesti yritysten verkkolaskutuksen mahdollistumista jäsenrekisterituotetta valitessaan. Kuluttajaliitto taas kiittelee laskutusjärjestelmän lisäksi Sensen sujuvia ja helppokäyttöisiä viestintätoimintoja, kuten uutiskirjetyökalua, joilla jäsenviestintään on voitu panostaa entistä paremmin.

Molemmat asiakkaat olivat tyytyväisiä käyttöönoton työpajatyöskentelyyn, jonka koettiin tarjonneen tarvittavat tiedot Sensen toiminnallisuuksista. Toisaalta molemmat asiakkaat pitävät Senseä itsessään helppokäyttöisenä ja loogisena käyttäjän näkökulmasta. Myös Sensen chat-toimintoa kiitellään molempien asiakkaiden puolesta. Chat koetaan helpoksi ja nopeaksi tavaksi lähestyä Avoinen asiakaspalvelua ongelmatilanteen ilmetessä.

Ennen käyttöönottoa Sensen projektitiimi käy asiakkaiden kanssa vuorovaikutteista kehitystyötä, jonka ansiosta rekistereistä saadaan rakennettua ja muokattua asiakkaiden omia tarpeita vastaavia kokonaisuuksia. Tuoteasiantuntijoiden käyttämän hallintapaneelin ansiosta Sense mahdollistaa mukautetut käyttöönotot ilman ohjelmistoprojektia. Sensen toimintaperiaatteena on liittää asiakkaan tarpeiden mukaisia laajennusosia rekisterialustaan. Laajennusosien kehitystyö on jatkuvaa. Sekä ProComin että Kuluttajaliiton toivomaa tuote- ja palvelulaskutuksen kokonaisuutta suunnitellaan toteutettavaksi tulevaisuudessa. Tuote- ja palvelulaskutus tulee mahdollistamaan esimerkiksi lehtitilausten ja poikkeavien jäsenlaskujen laskutuksen Sensessä.

Avoinella on käynnissä tai käynnistymässä yhteensä viisi Sense-rekisterin käyttöönottoprojektia kevät-kesällä 2016.

Lue Kuluttajaliiton ja ProComin projektien referenssit täällä: www.avoine.fi/referenssit

Sense: www.avoine.fi/sense
Kuluttajaliitto: www.kuluttajaliitto.fi
ProCom: www.procom.fi

 

Kuva: William Murphy