Digitalisaatio järjestöissä

26.9.2016 13:37

Julkaisujärjestelmillä on eroja

WordPress on yksi tämän hetken suosituimmista sisällönhallintajärjestelmistä. Miksi Avoine on kuitenkin päätynyt WordPressin sijaan ProcessWire-järjestelmään? Mitä eroavaisuuksia järjestelmillä on asiakkaan ja kehittäjien näkökulmasta? Kaksi Avoinen kehittäjää vastasi muutamaan kysymykseen.

Mitä keskeistä eroa näillä kahdella järjestelmällä on? WordPress on ainakin ollut olemassa kauemmin, vai mitä?

Juha: ProcessWire on toki näistä kahdesta uudempi järjestelmä.

Joonas: WordPress on alkujaan suunniteltu blogeille. Siihen tarkoitukseen se myös parhaiten sopii. ProcessWire on syntyhistorialtaan erilainen – se on alusta asti optimoitu nimenomaan nettisivuja varten.

WordPress on hyvin suosittu. Mihin seikkoihin tämä perustuu?

Juha: Ehkä WordPress oli aikanaan senhetkisistä vaihtoehdoista käyttökelpoisin? WordPressin ensisijainen kilpailija oli aikanaan Drupal, mutta se oli monessa tapauksessa liian laaja kokonaisuus kohderyhmää ajatellen ja sopi lähinnä suurempien sivustojen rakentamisen työkaluksi.

Kehittäjänäkökulmasta Drupalissa haasteena oli järjestelmän laajuudesta johtuva kömpelyys perussivustojen toteutuksessa. WordPress oli yksinkertainen blogialusta, joka oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan.

WordPressille on muodostunut vahva asema aivan viime vuosien aikana. Etenkin viestintätoimistoista yhä useammat ovat alkaneet käyttää sitä ja niinpä se on muodostunut eräänlaiseksi oletusvalinnaksi.  

Mistä ProcessWire sitten ilmaantui?

Juha: ProcessWiren kehitti alkujaan Ryan Cramer omista tarpeistaan käsin. Sen jälkeen ProcessWiren ympärille on muodostunut oma kehittäjäyhteisönsä.  

Miksi ja mistä tarpeista?

Juha: Esim. juuri WordPress on laajennuksien osalta kokonaisuudessaan aika kirjavasti toteutettu, vähän purkkatyyliin erilaisia kolmannen osapuolen lisäosia ja ominaisuuksia.  ProcessWiressä alusta on tehty yhtenäiseksi alustaksi ja käyttötarkoitustaan varten. Itseasiassa ProcessWiren framework ei edes mahdollista vastaavien purkkaratkaisujen tekemistä, vaikka ProcessWire-järjestelmäänkin kolmannen osapuolen lisäosia löytyy. Yhteisön palaute myös toimii lisäosien laadun takeena.

Sekä ProcessWire että WordPress ovat avoimen lähdekoodin järjestelmiä?

Juha: Kyllä. 

Onko tällä jotain merkitystä käyttäjän kannalta?

Joonas: Avoin lähdekoodi luo turvallisuutta. Kun tiedetään, että koodin ovat monet muutkin katsoneet läpi, voidaan olla melko varmoja, että sieltä ei löydy mitään ihmeellisyyksiä.

Juha: Suljetussa ympäristössä on vähemmän kehittäjiä, kun taas avoimen lähdekoodin tapauksessa koodi on useamman ihmisen silmän alla kehityksen aikana. Tämä tarkoittaa vähemmän bugeja ja tietysti vapautta lisenssimaksuista.

Onko käyttäjän näkökulmasta merkitystä, päätyykö käyttämään WordPressiä vai ProcessWireä?

Juha: Vaikka molemmat ovat tavallaan rakenteisia systeemejä, on tämä vielä enemmän totta ProcessWiren tapauksessa, esimerkiksi erilaisten saatavilla olevien tietotyyppien osalta. Tämä näkyy käyttäjälle myös käyttöliittymätasolla; esimerkiksi kunkin WordPress-lisäosan mukana saattaa tulla käytännössä oma käyttöliittymänsä, joka käyttäjän on opiskeltava. ProcessWiressä tätä ongelmaa ei ole, sillä ylläpitokäyttöliittymän rakentamiseen käytetään ProcessWiren omia työkaluja.  Näin ylläpitoon ei koskaan muodostu epäyhtenäistä käyttöliittymää.

Entä muutosten tekeminen sivustolle?

Juha: Tämä  on ehkä parhaita juttuja ProcessWiressä. Asiakkaitten toiveisiin on todella helppoa vastata ProcessWiren yhteydessä eikä tarvitse olla valmiiden lisäosien armoilla. Processwire  on erittäin kehittäjäystävällinen ympäristö.

Jos asiakas haluaa esim. palautelomakkeen WordPress-sivustolle, joutuu kehittäjä ensin käymään läpi lisäosalistauksen ja tutkimaan mitä on saatavilla. Saman asian tekeviä lisäosia saattaa löytyä jopa pari sataa. Arpapelillä näistä sitten asennetaan jokin ja toivotaan, että se vastaa asiakkaan tarpeeseen. Mikäli ei vastaakaan, on todella kovan työn takana muokata se sopivaksi.

ProcessWiren tapauksessa pystytään tekemään sopiva lisäosa alusta asti itse suhteellisen vähällä työllä.  Lisäosa on räätälöitävissä täysin asiakkaan tarpeiden mukaan vähäisellä vaivalla.

Tuleeko tämä asiakkaalle myös halvemmaksi pienemmän työmäärän takia?

Juha: Kyllä. Lisäksi asiakas saa täsmälleen sitä mitä hän haluaa.  Ei tarvitse tyytyä siihen mitä on valmiiksi tarjolla.

Onko käyttöönotossa eroa?

ProcessWire vaatii aina asentamisen ennen käyttöönottoa. WordPressissä helpommillaan riittää pelkkä rekisteröityminen WordPress.comiin, mutta tällöin lisäosat eivät ole käytettävissä ja tällöin kyseessä on yleensä puhdas blogi. Varsinaiset käyttöönotot ja projektit järjestelmien välillä ovat hyvin samankaltaisia - asennus, mukautus, laajentaminen ja tämän jälkeen tekninen ylläpito.

Missä tapauksissa sitten WordPress olisi parempi valinta?

Juha: Silloin kun tiedetään tarkalleen mitä halutaan ja sopivat työkalut ovat WordPressissä olemassa.

Eikö tämän selvittäminen ole aikaa vievää?

Juha: Onhan WordPress sen verran suosittu, että yhteisö ja netti auttavat huomattavasti tiedon hankinnassa. Tietoa on saatavilla paljon.

Joonas: Ehkä vähän liikaakin..

Juha: Kyllä. Tämä voi olla sekä hyvä että huono puoli. Kun tietomassa on hyvin suuri, saa Googlellakin helposti esiin helposti eri versioihin – mahdollisesti käytöstä poistuneisiinkin – liittyvää tietoa. 

Entä tietoturva?

Juha: Tietoturvaan on panostettu ProcessWiressä alusta alkaen. Vähemmän käytettynä järjestelmänä ProcessWireen ei myöskään kohdistu aivan niin paljon hakkerointiyrityksiä ja tietoturvauhkia kuin kuin WordPressiin. 

 

Kuva: Flickr - Martin Pettitt

Liittyvät kirjoitukset:

Palvelu vai julkaisu?