Digitalisaatio järjestöissä

30.8.2016 13:50

ProAgria valitsi Avoine Sensen

Suomalaisen maatalouden ja maaseudun kehittämisen asiantuntijaorganisaatio ProAgria on valinnut Avoine Sensen uudeksi jäsenrekisterijärjestelmäkseen. ProAgria valitsi kilpailukykyisen ja asiakastarpeiden mukaan laajentuvan Sensen, sillä sen koettiin vastaavan ProAgrian jäsenrekisterijärjestelmälle asettamia odotuksia. Maatila- ja maaseutuyrittäjiä palvelevalla ProAgrialla on yli 90 000 jäsentä.

”Sense mahdollistaa keskitetymmän jäsenyyden hoidon ja palvelujen tuottamisen yhtenäisesti koko ProAgrian jäsenistölle”, kertoo ProAgrian hallintojohtaja Jaakko Kivinen. ”Meille oli tärkeää erottaa jäsenrekisterimme asiakasrekisteristä. Vähintään yhtä tärkeää oli saada toimiva rajapinta jäsenrekisterin ja asiakasrekisterin välille. Sensen avoimet rajapinnat mahdollistavat tämän toteuttamisen”, Kivinen toteaa.

Avoinen myyntipäällikkö Mikko Mantere uskoo Sensen hankinnan edesauttavan ja vahvistavan ProAgrioiden valtakunnallista verkostoa ja yhteistyötoimintaa. ”Sense on uuden ajan digitaalinen palvelukokonaisuus, jonka keskiössä olevan rekisterialustan toimivat rajapinnat mahdollistavat eri palveluiden sujuvat integraatiot”, Mantere toteaa. ”ProAgrian jäsenmassa on ennaltanäkemätön tuoreen Sense-tuotteen elinkaarella. ProAgrian kokoinen asiakkuus mahdollistaa Sensen mukautuvaisuuden ja monitoimisuuden hyödyntämisen monipuolisilla tavoilla.”

Siirtymä Senseen tulee näkyväksi myös ProAgrian jäsenistölle. ”Keskitetty jäsenrekisteri ja uudet viestintämahdollisuudet näkyvät aikanaan jäsenpalvelujen monipuolistumisena sekä järjestön tiiviimpänä yhteydenpitona jäsenistön suuntaan”, Kivinen pohtii.

Sense muuttaa myös ProAgrian hallinnollisia prosesseja. ”ProAgria keskukset ovat tähän saakka hoitaneet jäsenrekisterinsä itsenäisesti. Sensen käyttäjähallinta mahdollistaa jäsenyhdistysten kirjaukset suoraan rekisteriin helpottaen keskusten järjestötyöstä vastaavien rutiineja”, Kivinen toteaa. ”Sensen raportointi taas tulee mahdollistamaan entistä sujuvamman tiedonhaun järjestön toiminnasta valtakunnallisella tasolla”.

 

ProAgria otti Sensen käyttöönsä syksyllä 2016. Lisätietoja Sensestä: www.avoine.fi/sense