Digitalisaatio järjestöissä

19.6.2014 12:34

Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

Yhdistysavaimen käyttäjäkunta koostuu erittäin runsaasta kattauksesta erilaisia suomalaisia yhdistyksiä ja seuroja. Haluamme esitellä näitä yhdistyksiä muillekin ja julkaisemme vähintään kerran kuukaudessa uuden käyttäjäkertomuksen, toivoen sen antavan uutta kipinää yhdistysten nettitoimintaan ympäri Suomen. Tämänkertainen juttu esittelee tärkeän asian puolesta toimivan Pirkanmaan Muistiyhdistyksen!

Muistiyhdistys

 

Vuonna 1989 perustettu Pirkanmaan Muistiyhdistys ry toimii jo kolmatta vuosikymmentä Pirkanmaan muistisairaiden ja heidän omaistensa tukena. Sillä on peräti 13 alaosastoa jotka vastaavat aktiivisesta yhdistystoiminnasta 17:sta eri Pirkanmaan kunnan alueella. Jäsenistö koostuu muistisairaista, heidän läheisistään, alan ammattilaisista sekä muista muistiasioista kiinnostuneista.

Yhdistys on paitsi muistisairauteen sairastuneiden ja heidän läheistensä tukija, myös alaan liittyvien palvelujen kehittäjä ja yhteistyökumppani. Yhdistys auttaa sairastuneita ja heidän omaisiaan kaikissa sairauden vaiheissa, sekä pyrkii lisäämään eri toimijoiden välistä vuoropuhelua. Muistiyhdistys myös jakaa tietoa muistisairauksista, niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä saatavilla olevista palveluista ja etuisuuksista. Keskeisenä toimintamuotona on jatkuva kehittämistyö muistisairauksien ennaltaehkäisyn, varhaisen toteamisen, hoidon ja kuntoutuksen parantamiseksi.

Yhdistysavain otettiin aikanaan käyttöön, sillä yhdistyksen edelliset nettisivut olivat kankeat ja vanhanaikaiset, ja niiden päivityksen hoiti kaikenlisäksi yhdistyksen ulkopuolinen henkilö. Yhdistysavaimen avulla sivut voitiin ottaa niin sanotusti omiin käsiin ja niistä saatiin helposti siistit ja ammattimaisen näköiset ilman erityisiä tietoteknisiä taitojakin. Jatkuvaan päivittämiseen Yhdistysavain tarjoaa ilahduttavan vaivattoman ja nopean käyttöliittymän.

Pirkanmaan Muistiyhdistyksessä sivuston eri osioiden päivitys on jaettu fiksusti vastuualueisiin, joita hoitavat eri henkilöt. Näin ylläpitotaakka ei pääse kasvamaan kenenkään kohdalla liian suureksi ja sivut pystyvät tarjoamaan monipuolisempaa ja ajantasaisempaa tietoa. Eri puolilla Pirkanmaata asuvat jäsenet hyötyvät suuresti tästä selkeästi yhteen paikkaan kootusta ajantasaisesta tiedottamisesta; esimerkiksi yhdistyksen lukuisiin tapahtumiin liittyvät tiedot löytyvät aina päivitettyinä nettisivuilta ja niitä ei tarvitse muualta etsiä. Lisäksi Muistiyhdistys jakaa sivustollaan tiedostoja, kuten esimerkiksi erilaisia tulostettavia lomakkeita, tiedotteita ja luentomateriaaleja, joita niin jäsenistö kuin muutkin nettisivujen kävijät voivat hyödyntää ja jakaa eteenpäin.

- Marjukka Niemenmaa, toimistosihteeri, Pirkanmaan Muistiyhdistys ry

Käy ihmeessä tutustumassa yhdistyksen sivuihin!