Digitalisaatio järjestöissä

19.8.2013 15:46

Pääkäyttäjä tiedottaa -widgetti

Uudempiin rekisterin käyttöliittymiin on lisätty widgetti, joka on tarkoitettu pääkäyttäjän omaksi tiedostuskanavaksi ja sen pääkäyttäjä voidaan tiedottaa muita rekisterin käyttäjiä tärkeäksi kokemistaan asioista.

Tämän widgetin on oltava pääkäyttäjän etusivulla, jotta siihen voidaan lisätä omaa sisältöä widgetin Muokkaa-toiminnon kautta. Widgetin näkymistä ei ole mahdollista rajata käyttäjäryhmän mukaisesti eikä se ole oletuksena näkyvillä muiden käyttäjien etusivulla. On siis hyvä ohjeistaa käyttäjiä nostamaan tämä widgetti näkyville etusivun Muokkaa-painikkeen takaa.

Tämä widgetti on hyvä esimerkki siitä, kuinka yhdeltä asiakkaalta tullut kehitysidea voidaan toteuttaa palvelemaan myös muita asiakkaitamme. Jos sinulla on vastaavanlaisia kehitysideoita, joiden avulla rekisteriä voidaan yleisellä tasolla parantaa ja sen käyttöä tehostaa, ilmoita ideasi rohkeasti Avoinen asiakaspalveluun!