Digitalisaatio järjestöissä

27.6.2014 10:16

Neljä syytä huolehtia yhdistyksen brändistä

Brändi on kaupallisen kuuloinen sana, eikä täysin syyttä. Kaikki tietävät, että yritykset panostavat paljon omiin brändeihinsä, mutta mitä tämä merkitsee yhdistysten kannalta?

tomaattimainos Brändistä huolehtimisen ei tarvitse aina tarkoittaa räikeää mainoshenkisyyttä.[/caption]

 

Yksinkertaisesti määriteltynä brändi on se mielikuvien nippu, jonka ihmiset liittävät tiettyyn tuotteeseen tai palveluun – tai vaikka yhdistykseen. Luomalla toimivan brändin yhdistys voi tuoda viestinsä selkeästi esille ja selkeyttää asemaansa muiden toimijoiden joukossa. Tässä muutama napakka syy, miksi tätä kannattaa hioa.

1. Yhtenevä julkikuva auttaa jäsenhankinnassa

On tärkeää, että ihmiset saavat kaikissa viestintätilanteissa mahdollisimman samanlaisen kuvan yhdistyksestänne. Tätä voi edesauttaa hyvin suunnitelluilla nettisivuilla ja muilla materiaaleilla, joten yhtenäiseen ilmeeseen kannattaa panostaa.

On olennaista, että viestintätyyli ja ydinajatus ovat selviä kaikille, jotka edustavat porukkaanne. Jos teidän pitäisi kuvata alle muutamalla lauseella mitä teette ja mitä haluatte saavuttaa, osaisivatko kaikki yhdistyksessänne tehdä tämän miettimättä? Kiinteänoloiseen ryhmään on huomattavasti helpompi liittyä kuin ihmisjoukkoon, joka ei tunnu olevan aivan selvillä suunnastaan. Toiminta-ajatusta selkeästi edustava porukka luo oikeanlaisia odotuksia ja houkuttelee potentiaalisimmat ihmiset jäseniksi.

2. Brändi sitouttaa myös jäseniä yhdistyksen sisällä

Selvä suunta yhdistyksen sisällä luo tarkoituksenmukaisuuden ja ylpeyden tunnetta myös nykyisille jäsenillesi. Tunne on yhtä tärkeää kuin tietokin – motivoituneet jäsenet innostavat toisiaan ja toimivat paremmin yhteistyössä kuin yhdistyksen eri tavalla näkevät ihmiset. Jos suunta ja haluttu mielikuva ovat jäsenille selvät, on toimintaa myös helppo viedä eteenpäin uusilla keinoilla.

3. Mielikuva asiantuntijuudesta auttaa yhteistyökumppanien etsinnässä

Monessa yhdistyksessä on valtava määrä tietoa. Tämän tiedon käyttäminen osana tietoista brändinrakennusta ei ole millään lailla huono idea. Kun yhdistys myös avoimesti jakaa tietoaan, alkaa asiantuntijuusarvo hiljalleen tarttua yhdistyksen brändiinkin. Kun olette jo tunnettu toimija tietyllä alueella – vaikka se olisi melko pienikin – monet potentiaaliset yhteistyökumppanit suhtautuvat porukkaanne tyystin eri tavalla. Esimerkiksi siirtolapuutarhayhdistys voi kirjoittaa blogiinsa puutarhanhoitovinkkejä ja siten nostaa näkyvyyttään asiantuntijana. Erilaisten sidosryhmien ja etenkin yritysten lähestyminen on myös helpompaa selkeän brändin kautta.

4. Brändääminen auttaa kasvamaan

Ei ole sattuma, että valtavat kansainväliset järjestöt, kuten esimerkiksi WWF, ovat luoneet yhtenäisen ja huolitellun brändin historiansa aikana. Sen sijaan on vaikea nimetä yhtäkään pitkään kuvioissa ollutta järjestöä, joka olisi onnistunut kasvamaan ja kehittymään hajanaisella ja epämääräisellä viestinnällä ja välinpitämättömällä suhtautumisella omaan julkikuvaansa.

 

Kuuluuko tietoinen brändinrakennus teidän yhdistyksenne toimintaan, ja miten? Jos ei, niin miksi ei? Käytä kommenttimahdollisuutta!

 

Kuva: Flickr - Mary Margret


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!