Digitalisaatio järjestöissä

23.11.2015 17:16

Muutoksia yhdistyslakiin tekeillä

Oikeusministeriössä on laadittu luonnos yhdistyslain muutoksesta. Siinä ehdotetaan, että PRH voisi oma-aloitteisesti käynnistää toimimattomien yhdistysten rekisteripoiston. Ehdotus myös helpottaa yhdistyksen omasta aloitteesta tapahtuvaa purkamista. Lisäksi mukana on myös rekisteri-ilmoitusten helpottaminen ja yhdistysten päätösten pätemättömyysperusteiden selventäminen.

Verkkokeskusteluun, joka on avoinna 2.12.2015 saakka, voi osallistua osoitteessa http://www.vaikuta-lakiin.fi/.