Digitalisaatio järjestöissä

14.7.2014 10:39

Kuinka yhdistys voi hyödyntää Facebook-mainontaa jäsenhankinnassa?

Moni yhdistysaktiivi tuntee jäsenhankinnan haasteet hyvin ja hallitsee perinteiset menetelmät jäsenten haalimiseksi. Silti Facebook voi olla vieras jäsenhankinnan työkaluna.  Tunnetko sinä Facebookin ja siellä mainostamisen mahdollisuudet? Jos et, tästä on hyvä lähteä liikkeelle.
8527527570_34f3fbe92a_z


Facebook-mainonta ei välttämättä toimi kaikille yhdistyksille. Järkevän kohdentamisen tekeminen voi joissakin tapauksissa olla mahdotonta tai voi olla, että potentiaaliset jäsenet eivät ole aktiivisia Facebookissa. Toisinaan ihmiset myös suhtautuvat Facebook-mainoksiin epäillen, sillä Facebookissa esiintyy myös paljon huonosti kohdennettua mainontaa. Näistä seikoista huolimatta Facebookin unohtaminen olisi yhden jäsenhankintakeinon laiminlyömistä.

Facebookilla on puolellaan muutama suuri etu:

  • halvallakin pääsee alkuun
  • ihmisiä tavoittaa kerralla paljon
  • mainontaan ei tarvitse välttämättä sitoutua pitkäksi aikaa

Muutaman euron mainos tavoittaa jo tuhansia kohderyhmän ihmisiä, joten mahdollinen epäonnistuminen ei ole suuri taloudellinen menetys. Lisäksi homma on ajankäytön suhteen tehokasta: mainoksen tuuppaa liikkeelle parhaassa tapauksessa alle 10 minuutissa, eikä sen jälkeen tarvitse tehdä oikeastaan mitään.

Mitä mainostyypeistä kannattaa käyttää

Facebook haluaa ensiksi tietää, mitä tavoittelet mainoksellasi. Yksi tavoitteista on kuitenkin jäsenhankinnassa ylitse muiden: klikkaukset sivustolle.  On tietysti mukavaa esimerkiksi saada uusia tykkääjiä yhdistyksen Facebook-sivulle, mutta jäsenhankinnan näkökulmasta se ei välttämättä ole erityisen hyödyllistä, eikä sellainen mainonta olisi erityisen tehokastakaan. Parhaiten Facebook-mainonta toimii, kun sillä ohjataan kävijöitä yhdistyksen sivustolle lukemaan lisää tietoa jäsenyyden eduista ja mahdollisuuksista.  

Facebook ei koskaan anna yhdistykselle täyttä vapautta päättää sisällöstä ja muodosta, eikä tietojen säilyminen ole samalla tavoin taattua kuin hyvissä kotisivupalveluissa. Lisäksi yhdistyksen nettisivuille voi helposti luoda liittymisen mahdollistavia lomakkeita ja antaa tuleville jäsenille tarpeellisia lisätietoja jäsenyydestä ja yhdistyksen toiminnasta.  Facebookissa on kuitenkin helppo tavoittaa paljon ihmisiä kerralla ilman, että tarvitsee odotella heitä hakukoneiden kautta.

Tavoitteen lisäksi Facebook antaa sinun päättää, haluatko että mainoksesi näytetään sivu- vai pääpalstalla. Kokemus osoittaa, että pääpalstan virtaan ilmestyvät mainokset keräävät ylivoimaisesti eniten klikkauksia – kannattaa siis keskittyä näihin.

Kenelle mainos kannattaa kohdentaa

Facebook tarjoaa paljon mahdollisuuksia mainonnan kohdentamiseen, mikä on eräs sen suurista vahvuuksista. Voit käyttää rajaavina  kriteereinä perustietoja kuten ikää ja sukupuolta, mutta tämän lisäksi voit etsiä sopivia vastaanottajia esimerkiksi ammattialan ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kohdentamisen pohtimiseen kannattaa käyttää aikaa, sillä siinä piilee monia luovia mahdollisuuksia. Jos tavoittelette vain tietyllä paikkakunnalla asuvia jäseniä, on tuhlausta näyttää mainosta koko Suomelle. Samaten tietyssä järjestössä jo toimivat voivat olla kiinnostuneita teidänkin yhdistyksestänne, jos toimintanne sivuaa samoja kysymyksiä. Siksi hyväntekeväisyyttä harjoittavan yhdistyksen kannattaa kohdentaa mainontaansa vaikkapa Punaisesta Rististä kiinnostuneille. Ammattiyhdistys taas voisi etsiä sopivia jäseniä kohdentamalla mainontaansa henkilöille, jotka työskentelevät muutamille suurimmille alan yrityksille.

Liian tarkoista rajauksista kannattaa kuitenkin luopua alkuunsa, sillä ne kutistavat yleisön helposti olemattomiin, ja useimmat ihmiset eivät kuitenkaan reagoi mainoksiin. Niinpä Facebook ei edes huomioi alle tuhannen ihmisen kohderyhmiä. Mainoksen laatimisvaiheessa näet, kuinka monta ihmistä voit parhaimmillaan tavoittaa tietyllä kohdennuksella.

Mikä on hyvä mainos

Mainostekstin tulee olla mahdollisimman ytimekäs ja antaa oleellisiin tieto siitä, miksi mukaan kannattaa tulla tai mitä yhdistys tekee. Tekstiä mahtuu mainokseen vain 90 merkkiä, joten tehokas tiivistäminen on välttämätöntä.

Suunnittele teksti kohderyhmäsi mukaan - mikä saisi juuri edellisessä kohdassa hahmottamasi yleisön kiinnostumaan? Mukaan voi liittää useamman erillisen kuvan samaan hintaan, joten saat periaatteessa useampia vähän erilaisia mainoksia. Kuvien on syytä olla mieleen jääviä ja erottuvia – Facebookin tulvassa tylsät kuvat unohtuvat uskomattoman nopeasti. Voit myös valita tyyliltään erilaisia kuvia nähdäksesi mikä toimii parhaiten.

[caption id="attachment_7256" align="aligncenter" width="300"]luomainos Tässä luodaan uutta mainosta.[/caption]

Sopiva ajankohta mainokselle

Facebookia selaillaan kaiken aikaa ja kaikkialla, joten tarkasta kellonajasta mainoksen suhteen ei kannata huolehtia. Sen sijaan huomiota voi kiinnittää siihen, mihin aikaan vuodesta mainos laitetaan liikkeelle. Milloin valitsemanne kohderyhmän ihmiset todennäköisimmin olisivat aktiivisia – olisiko syksy hyvä ajankohta, vai onko sittenkin fiksumpaa olla liikkeellä jo varhain keväällä? Koska on teille paras aika ottaa vastaan uudet jäsenet?

Kuinka paljon rahaa pitäisi käyttää

Facebookin mainosten hinnoittelu on mutkikas asia, eikä sen yksityiskohtainen kuvaaminen ole tässä mahdollista. Periaate kuitenkin on, että maksat joko klikkauksista tai näytöistä. Se, kuinka paljon yksi klikkaus tai näyttö maksaa, riippuu siitä, kuinka moni muu kilpailee samasta mainospaikasta tiettyyn aikaan. Näinpä hinnat määräytyvät tarjouksien perusteella. Voit kuitenkin antaa Facebookin tehdä nämä optimoinnit puolestasi ja olla välittämättä hienosäädöistä. Maksa siis aluksi klikkauksista ja valitse automaattinen optimointi. Jos maksat 10  € koko kampanjasta, saat luultavasti jo monet käymään sivustollasi, ja tuhannet ihmiset näkevät mainoksesi.

Kuinka tuloksia kannattaa seurata

Kun olet pistänyt oman jäsenhankintakampanjasi pyörimään, voit seurata mainoksen vaikutuksia Facebookissa. Voit seurata paitsi klikkausten määrää, myös sitä, kuinka paljon yhden klikkauksen hinnaksi on muodostunut. Tämä auttaa sinua hahmottamaan jatkossa palveleeko Facebookissa mainostaminen yhdistyksesi tarpeita, tai onnistuiko mainosten kohdentaminen toivotulla tavalla.

Onko teillä kokemusta maksullisen Facebook-näkyvyyden hankkimisesta yhdistykselle? Jos ei, miksi ei? Ja jos on, niin miten kävi? Auta muita jakamalla vinkkisi.

Kuva: Flickr – mkhmarketing


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!