Digitalisaatio järjestöissä

20.12.2016 10:30

Kirjallisuutta yhdistystoiminnan tueksi

Yhdistystoiminnan suurimmat haasteet muodostuvat tavallisesti inhimillisistä seikoista, mutta yksi asia on silti myönnettävä: yhdistystoiminnassa on aika paljon sisäistettävää etenkin lainsäädännön ja oikeanlaisten menettelyjen osalta. Onneksi kuitenkin on olemassa erilaisia resursseja asioiden selvittämiseksi – esim. Yhdistystieto.fi sekä nykymaailmassa paikoin harvinaiseksi käynyt keksintö: kirja. Alla listaan muutaman yhdistysaiheisen teoksen, joista voi olla yhdistysaktiiveille hyötyä.

1. Kari Loimu: Yhdistystoiminnan käsikirja (4. uudistettu painos, WSOYpro 2010). 

Kirja on kattava perusteos, jota voi suositella yhdistystoimintaa heikostikin tuntevalle lukijalle. Hyvää kirjassa on keskeisten käsitteiden määrittely ja niiden merkitysten avaaminen käytännön asiayhteyksissä. Vaikka yhdistyslakia kuljetetaankin mukana koko teoksen läpi, antaa teos myös vinkkejä ihmisten motivoimiseen, tehokkaaseen työnjakoon ja muihin asioihin, jotka eivät lakipykälistä käy ilmi.

2. Matti Muukkonen: Yhdistysoikeuden perusteet (Edita, 2008).

Kirjaa voi suositella syvemmin yhdistyslaista, siihen liittyvistä ennakkotapauksista ja laajemmasta kontekstista kiinnostuneille. Lainsäädännön asiantuntijoiden lisäksi kirja voi olla kiinnostava jo yhdistystoimintaa aktiivin roolissa hyvin paljon tuntevalle. Koska kirja on julkaistu jo 2008, on muutoksiakin lakiin paikoin saattanut tulla.

3.  Seppo Paasolainen: Osaava yhdistys (AKAVA, 2007).

Teos on kirjoitettu ensisijaisesti Akavalaisten jäsenyhdistysten tarpeisiin, mutta sisältää paljon yhdistystoiminnan perusasioita, jotka ovat päteviä kaikessa yhdistystoiminnassa; kirja tarjoaa paljon ajattelemisen aihetta kenelle tahansa, joka hyppää toimintaan mukaan ensimmäistä kertaa. Perusasiat määritellään alusta alkaen – mitkä ovat yhdistyksessä toimivien roolit ja vastuut, miten kokoukset viedään läpi, miten yhdistyksen viestintää kannattaa suunnitella ja niin edelleen.

4. Heikki Halila, Lauri Tarasti: Yhdistysoikeus (Talentum, 2011).

Tämä kirja sisältää vastaukset useimpiin kysymyksiin, joita yhdistysaktiivilla voi yhdistyslaista olla. Ennakkotapauksia ja lain auki selittämistä kaipaavalle kirjasta löytyy runsaasti tietoa eri aihepiireistä. Kommentaari avaa lainsäädännön käytännön merkitystä yhdistystoiminnassa.

5. Samuli Perälä, Johanna Perälä: Yhdistyksen ja säätiön talous, kirjanpito ja rahoitus (WSOYpro, 2012).

Teoksessa perehdytään todellisten tilanteiden pohjalta yhdistyksen kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen, toiminnan rahoitukseen ja mm. sisäiseen valvontaan. Kirja vastaa perusteellisesti erilaisiin taloushallinnon kysymyksiin, joten se on oiva opas esimerkiksi rahastonhoitajalle.

6. Reino Myllymäki, Toni Hinkka: Yhdistysjohtamisen opas (Ketterät Kirjat, 2016).

Yhdistysjohtamiseen keskittyvässä oppaassa käytännönläheisyyttä tuovat haastateltujen yhdistysaktiivien omat tarinat ja neuvot. Kirja käy läpi yhdistystoiminnan yleisimpiä sudenkuoppia ja tarjoaa niihin ratkaisukeinoja. Kirjaa voi suositella lukijalle, jolle yritystoiminta on tuttua mutta yhdistystoiminta uutta.

Tiedätkö yhdistyskirjoja, joista voisi olla hyötyä muille? Jaa kirjasuosituksesi Avoinen Facebook-seinällä tai Twitterissä!

 

Kuva - Flickr: Sam Greenhalgh

 


Yhdistysavain - digitaalinen toimintaympäristö yhdistyksille. Tutustu!