Digitalisaatio järjestöissä

6.7.2016 14:36

Käyttäjän Sensessä yhdistyvät varmuus, vastuu ja visuaalisuus

Jakob Nielsenin käytettävyyden arvioinnin muistilistan mukaan tuotteen käytettävyys koostuu mm. tuotteen toimintojen johdonmukaisuuden, saatavilla olevan ohjeistuksen, käyttäjän omien vaikutusmahdollisuuksien sekä virhetilanteiden ilmenemismuotojen summana. Tässä kirjoituksessa arvioin Avoinen uuden Sense-rekisterialustan käytettävyyttä näiden ominaisuuksien kautta.

 

Järkeenkäypää Senseä

Nielsenin mukaan käytettävyyden kannalta hyvässä tuotteessa voi nopeasti hahmottaa, missä tilassa tuote on ja millaisia toimintoja sillä voi toteuttaa. Helppokäyttöinen tuote puhuu käyttäjänsä kielellä ja esittää loogisesti tosimaailmaa vastaavia prosesseja. Johdonmukaisuus ilmenee myös toimintojen tunnistettavuudessa eli niiden tarkoituksen ymmärtämisessä ilman erillistä ulkoaopettelua. Helppokäyttöisessä tuotteessa myös visuaalinen ilme tukee toimintojen hahmottamista.

Sensessä eri toiminnot löytyvät yläpalkin valikkojen alta. Valikot on nimetty selkeästi ja niiden mukaan rekisterissä on helppo navigoida. Myös Sensen ulkoasu tukee toimintojen käyttöä. Värit ja palkkiasettelut kiinnittävät käyttäjän huomion ensisijaisesti tärkeimpiin toimintoihin. Selkeä yläpalkki ja selkeät otsikko- ja sivupalkit eri sivuilla luovat miellyttävän ja helposti hahmotettavan näkymän. Sense skaalautuu selaimessa ja sen käyttö onnistuu ketterästi myös mobiilissa.

Kuva: Sensen yläpalkkinäkymä on ymmärrettävä ja helppokäyttöinen. Työpöydällä näkyvät tallennetut haut omissa laatikkoelementeissään.

 

Sensen käyttöä edistävät myös lyhyet ”Ohjeita”-kuvaukset rekisterin eri toiminnoissa. Prosessit voivat kuitenkin vaihdella organisaatioittain. Esimerkiksi jäsenmaksulaskutuksen tarkistuksissa kaikilla organisaatioilla on omanlaisia poikkeuksia, joita täytyy huomioida. Näissä tapauksissa osaamisen täytyy löytyä käyttäjiltä itseltään. Prosessikuvausten dokumentointi jääkin rekisteriasiakkaan omalle vastuulle.
 

Kuva: Sensessä eri toiminnoilla on omat lyhyet Ohjeita-kuvaukset.

 

Käyttövapaus ja -vastuu

Nielsenin mukaan käyttäjän vapaus käyttää tuotetta oman mielensä mukaan luo käyttömukavuutta. Mikäli käyttäjä voi käyttää tuotetta haluamassaan järjestyksessä, voi käytettävyys tuntua paremmalta kuin tuotteen määrätessä vaiheiden logiikan. Sensen ulkoasun mukautus on käyttäjäkohtaisesti mahdollista, ja tämä luo käyttäjälle vapauden luoda personoitu rekisterikokemus. Jokaisella asiakkaalla on myös valta määritellä rekisteri palvelemaan omia prosessejaan ja rekisteri mukautetaan lisäosilla Avoinen asiantuntijoiden toimesta.

Sensessä tehdyillä toimenpiteillä on todellisia seurauksia, minkä vuoksi käyttäjällä on hyvä olla kokonaiskäsitys organisaation tarpeista ja toiminnoista rekisterin ylläpidon suhteen. Käyttöönoton jälkeen Sensen käyttäjien mahdollisuudet vaikuttaa toimintoketjuihin käytön arjessa ovat rajattuja. Avoinen asiakaspalvelu auttaa kaikissa ongelmatilanteissa. Sensessä apua saa kätevästi chat-ikkunan kautta.

 

Varmuutta virhetilanteissa

Nielsenin muistilistalla yksi helppokäyttöisyyteen vaikuttavista tekijöistä on virheiden estäminen ja tunnistaminen ilman suurempia vaikeuksia. Sense viestii käyttäjälle selkeästi sen toimittamien prosessien tilasta. Käyttäjä saa ruudulle kuittauksen onnistuneesti loppuun suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoitukset-valikon kautta käyttäjä näkee virheilmoituksia. Ilmoitustoiminto tukee käyttäjän käyttövarmuutta.


 
Kuva: Sense viestii käyttäjälleen virheistä Ilmoitukset-valikon kautta.

 

Virhetilanteita estävät parhaiten käyttäjän oma osaaminen yhteistyössä Avoinen tarjoaman asiakaspalvelun ja tuotteeseen kuuluvien ylläpitotöiden kanssa. Sensessä käyttötuki on tuotu asiakasta lähemmäs, sillä sitä saa suoraan rekisterissä selaimen oikeaan alakulmaan avautuvasta chat-ikkunasta.

 

Käytettävyyskokemuksen summa: tuote, vaatimukset ja oma osaaminen

Sense tarjoaa johdonmukaisen, miellyttävän ja turvallisen alustan erilaisille rekisterituotteille. Käytettävyys syntyy Sensen ominaisuuksista, rekisteriasiakkaan omien prosessien toteutuksesta, ja käyttäjien osaamisesta niiden suhteen. Sense-tuoteperheen ajatuksena on mahdollistaa erilaisia tarpeita vastaavien järjestelmien rakentaminen samalle rekisterialustalle. Senseen ei voi rakentaa kaikkea, mutta siihen on helppo integroida muita järjestelmiä, joiden kautta toiveita päästään toteuttamaan.

 

Jakob Nielsenin Käytettävyyden heuristisen arvioinnin muistilistaa esittelee esimerkiksi Wikipedia.