Digitalisaatio järjestöissä

12.10.2018 13:42

Käytettävyys- ja esteettömyystestauksesta on hyötyä kaikille

Kun verkkosivut ovat helppokäyttöiset ja esteettömästi saavutettavissa, kaikkien on mahdollista käyttää niitä yhdenvertaisesti iästään, koulutustasostaan, vammoistaan tai sairauksistaan huolimatta.

Jotta verkkosivuista saadaan rakennettua käytettävyydeltään hyvät ja esteettömästi saavutettavat, vaaditaan panostusta kaikilta verkkosivustojen suunnittelussa, koodaamisessa ja sisällöntuotannossa mukana olevilta.

Myös verkkosivuston tilaajan täytyy osata vaatia sivuston toimittajalta, että käytettävyyteen ja esteettömyyteen liittyvät yksityiskohdat otetaan huomioon suunnittelussa ja tuotannossa.

Miten käytettävyyttä ja esteettömyyttä voidaan arvioida?

Pystymme toteuttamaan käytettävyys- ja esteettömyystestauksia, joissa todelliset käyttäjät suorittavat etukäteen laadittuja, yhdessä asiakkaan kanssa suunniteltuja tehtäviä testattavalla verkkosivulla. Käytettävyys- ja esteettömyystestauksissa keräämme testihenkilöiltä kasvotusten suoraa tietoa verkkosivujenne käytettävyydestä ja käyttökokemuksesta. 

Nauhoitamme testaustilanteen, havainnoimme ongelmakohdat, kirjoitamme testaustilanteesta kattavan raportin ja annamme sen jälkeen konkreettisia parannusehdotuksia. Testaustilaisuuden kulku ja parannusehdotukset käydään lopuksi läpi yhdessä asiakkaan kanssa.

Lisäksi esteettömyystestauksessa suoritamme sivuston koneellisen arvioinnin, jossa selvitetään tekniseen toteutukseen liittyviä puutteita ja tutkitaan esimerkiksi sitä, onko tekstien ja taustavärin kontrasti riittävä tai onko sivustolla käytetty värisokeuden kannalta ongelmallisia väriyhdistelmiä.

Kuka hyötyy verkkosivujen käytettävyys- tai esteettömyystestauksesta?

Kaikki sivuston käyttäjät hyötyvät siitä, että käytettävyys ja esteettömyys saadaan hyvälle tasolle. Hankalakäyttöinen verkkosivu aiheuttaa käyttäjille turhautumista, vaikeuttaa tiedon löytämistä ja laskee käyttäjämääriä. Kun verkkosivuista saadaan tehtyä helppokäyttöisiä ja selkeitä, käyttäjät kokevat sivut hyödyllisiksi ja palaavat käyttämään niitä uudelleen ja uudelleen.

Verkkosivujen esteettömyys takaa, että kaikkien on mahdollista käyttää niitä yhdenvertaisesti rajoitteistaan tai vammoistaan huolimatta. Esteettömyydestä hyötyvät muutoin hankalissa olosuhteissa myös käyttäjät, joilla ei ole vammaa tai sairautta. Esimerkiksi hidas tietoliikenneyhteys, muuttuvat sääolosuhteet tai käyttäjän korkea ikä voivat asettaa omat haasteensa verkkosivujen käytölle erilaisilla päätelaitteilla.

Kun verkkosivujen käytettävyys ja esteettömyys huolehditaan jo julkaisuvaiheessa tai pian julkaisun jälkeen riittävälle tasolle, voidaan kaikille käyttäjille varmistaa reilu, yhdenvertainen ja mahdollisimman positiivinen käyttökokemus.
 

Haluatko tilata verkkosivuillesi käytettävyys- tai esteettömyystestauksen?
Ota yhteyttä: myynti@avoine.fi