Digitalisaatio järjestöissä

11.11.2015 12:32

Järjestöjen uusi aika taloushallinnossa

Tämänkertaisen blogikirjoituksen tuotti Risto Iivonen, Rantalainen Oy Helsingin toimitusjohtaja.

Rantalainen logo

Mikä tekee yhdistyksistä ja organisaatioista modernilla tavalla toimivia? Onko kysymys tekniikasta, sovelluksista vai ihmisistä? Omassa roolissani suuren tilitoimiston vetäjänä ja asiakkaiden taloushallinnon uudistajana olen huomannut kaikkein tärkeimpänä asiana ihmiset ja heidän ajattelunsa. Jos toimintaa ja organisaatiota yritetään uudistaa ottamalla käyttöön uutta tekniikkaa, uusia mittareita ja tavoitteita mutta ei kiinnitetä huomioita ihmiseen ja heidän ajatteluunsa, epäonnistumisen mahdollisuus kasvaa huomattavasti.

Taloushallinnon uudistamisessa tärkeintä on lähteä vaikuttamaan ihmisiin. Moderni taloushallinto on yhdessä tekemistä, johon osallistuu koko organisaatio, jokainen omassa roolissaan. Yhdessä tekeminen tarkoittaa, että tieto pyritään saamaan  järjestelmään suoraan siltä organisaation jäseneltä, joka sen tuottaa. Yhdessä tekeminen on myös joustavaa työnjakoa eri osapuolten kesken, sekä omassa organisaatiossa että ulkoistetuissa toiminnoissa.

Yhdessä tekeminen on toimintatapa, joka vaatii tuekseen luottamuksen ihmisten haluun ja kykyyn tehdä asioita oikein. Moderni ja tehokas taloushallinto ei voi toimia, jos ajatusmallit ja toimintatavat perustuvat epäilykseen ihmisten kyvystä ja halusta toimia oikein. Epäluottamus vie tehokkuutta taloushallinnosta luoden turhia menetelmiä prosesseihin ja asioiden tarkistamiseen. Yhdessä tekeminen ja luottamus eivät poista mielestäni miltään osin vaatimusta oikeasta ja tarkasta taloushallinnosta. Luottamus ei myöskään tarkoita, etteikö riskitekijöitä tulisi ottaa huomioon ja varautua niihin. Moderni taloushallinto on avointa, tietoon on pääsy jatkuvasti useilla ihmisillä ja heillä on mahdollisuus seurata tapahtumia reaaliajassa. Väärän tiedon päätyminen taloushallintoon tai varojen väärinkäytön riski on huomattavasti pienempi kuin perinteisessä taloushallinnossa. Avoimuus lisää turvallisuutta ja luottamusta.

Uutta ajattelua vaatii myös kokonaisuuden arviointi. Tehokkaassa ja uudenaikaisessa taloushallinnossa on hyväksyttävä kokonaisuuden optimoimiseksi myös mahdollisuus, että jollain osa-alueella ei saavuteta täydellistä ratkaisua. Tietyissä ratkaisuissa voidaan jopa joutua ottamaan askel taaksepäin jo olemassa olevasta kokonaisuuden parantamiseksi. Tällöin kirjanpidossa säästetty 10 h kuukausittaisessa työajassa saattaa aiheuttaa tunnin lisäyksen esimerkiksi palkanlaskennan työhön. Eri toimijoiden on kuitenkin hyväksyttävä kokonaisuuden rakentaminen toimivaksi, vaikka omalla kustannuksellaan.

Moderni taloushallinto on ensisijaisesti mielestäni ajattelutavan muutos, jonka tueksi valitaan tekniset ratkaisut ja ohjelmistot. Yhdessä tekeminen ja luottamus.

Menestystarinoita liikunta- ja järjestöalan taloushallinnosta


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!