Digitalisaatio järjestöissä

8.8.2016 13:48

Järjestöjä, joihin halutaan kuulua

Onko sinun järjestösi sellainen, että siihen halutaan kuulua? Järjestösi voi olla jäsenjärjestö, järjestö jota edustat, tai järjestö, jota pidät tärkeänä ilman että siteesi järjestöön tulisi jäsenyyden kautta. Tiedätkö mitä järjestösi jäsenistölle kuuluu, tai mitä mieltä he ovat järjestöstäsi? Tiedätkö, miksi järjestöösi halutaan kuulua?

 

Jäsenyydet verkostojen uudella aikakaudella

Vapaaehtoisuuden trendit ovat viime vuosina liikahtaneet pois formaaleista järjestökäytännöistä spontaanin kansalaistoiminnan suuntaan. Myös jäsenyyden olemus muuttaa muotoaan uusien aikojen paineissa. Informaatiotulva ja sosiaalisen median verkostot saavat järjestöt kilpailemaan ihmisten huomiosta.

Digitaalisten osallistumisen ja jakamisen mahdollisuuksien myötä jäsenyys menettää merkitystään sosiaalisen elämän rakenteena, joka antaa osansa ihmisten identiteeteille. Nykyisin voit osoittaa olevasi asian kannattaja yhtä lailla tykkäämällä facebookissa, osallistumalla sosiaalisessa mediassa viestittyyn yksittäiseen kokoontumiseen, kuin perinteisesti olemalla jäsen.

Jäsenet perustelevat jäsenyyttä itselleen ja perusteiden mukaan jäsenmaksukynnys ylittyy. Perusteet voivat koskea konkreettisia etuja, kuten alennuksia, lehtiä tai asiantuntijapalveluita. Jäsenyys voi olla myös arvovalinta tai perustua harrastustoimintaan. Nykyisin harva järjestö tarjoaa täysin korvaamatonta jäsenyyskokonaisuutta. Moninainen järjestökenttä, viranomaispalvelut ja digitaalinen kehitys ovat mahdollistaneet monia väyliä toteuttaa asioita, jotka ovat perinteisesti kuuluneet jäsenmaksun piiriin. Järjestöt elävät jäsenten markkinoilla: jäsenet voivat shopata tai olla shoppaamatta mitä haluavat ja mistä haluavat. Pysyykö sinun järjestösi jäsenten elämän- ja mielenkiinnonmuutosten mukana?

 

Tunteeko järjestösi sinut?

Tietääkö järjestösi millaista elämäsi on? Onko järjestö läsnä arjessasi?

Jo yksinkertainen jäsenrekisteri tarjoaa mahdollisuuksia jäsenistön piirteiden kartoittamiseen. Jäsenrekisterin syntymäaika-, sukupuoli- ja paikkakuntatiedot hahmottelevat jäsenen elämän ääriviivoja. Eri-ikäisillä ja eri sukupuolilla on todennäköisemmin erilaisia elämänvaiheita ja mielenkiinnon kohteita. Eri asuinpaikat taas kertovat erilaisista harrastus- ja osallistumismahdollisuuksista. Yhdistämällä näitä tietoja jäsenyysperusteluihin voidaan jo muodostaa jäsenprofiileja, jotka kertovat jotain tyypillisistä jäsenyyksistä. 

Jäsenprofiileja voi syventää keräämällä tarkempaa tietoa. Ketkä jäsenistä ostavat järjestön myymiä tuotteita? Miten jäsenet käyttäytyvät järjestön verkkosivuilla? Milloin ja minkälaisissa asioissa jäsen ottaa yhteyttä järjestöön? Mikä oli jäsenen tunnetila yhteydenoton aikana? Osallistuuko jäsen järjestön tapahtumiin? Profiileja voi myös yhdistää vaikka yleiseen markkinatietoon siitä, mikä tietyn geodemograafisen tai arvomaailman jakavia ihmisiä kiinnostaa nykyhetken ilmiöissä. 

Toimiva jäsenrekisterialusta mahdollistaa tiedon kirjaamisen ja analysoinnin helposti ja nopeasti. Meillä Avoinella rekisterialusta Sense mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden mukaisten tietorakenteiden ja rajapintojen toteutuksen. Sensen toimivan hakutyökalun tueksi on mahdollista hankkia myös älykkään Zoho-raporttipalvelun kautta tehtyjä graafisia tulosteita. Tulevaisuudessa Sense kehittyy sen erilaisten käyttäjien, järjestöjen ja jäsenistöjen mukana. Sensen tulevaisuus lupaa mobiilipalveluita, dynaamisia jäsentilastoja, kävijätietojen analyyseja ja sujuvaa tiedonsiirtoa.

Miten sinun järjestösi kerää tietoa? Miten sinun järjestösi hyödyntää saatavilla olevaa tietoa kannattajakunnasta, olivat kannattajat jäseniä tai eivät?

 

Tavoittaako järjestösi sinut?

Informaatiotulvan keskellä elävät ihmiset eivät pysty vastaanottamaan tai painamaan mieleensä kaikkea heitä kohti osoitettua tietoa. Ihmisen huomion saavat asiat, jotka hän kokee tärkeiksi ja jotka liittyvät omiin tarpeisiin ja päämääriin. Jos järjestösi tuntee sinut, se voi yhdistää sinulle tärkeitä asioita omiin viesteihinsä, ja siten herättää kiinnostuksesi ja huomiosi.

Yksinkertaisesti jo jäsenen etunimellä voi saada viestilleen suurempaa huomioarvoa. Omaan nimeen havahtuminen puheensorinassa on psykologinen perusilmiö. Entistä enemmän viesti herättää jäsenen huomion, jos se liittyy tärkeään harrastukseen tai lähiajan arkisiin suunnitelmiin.  Avoine Sensen viestintätoiminnot tukevat viestien personalisointia rekisteriin kirjatuilla tiedoilla.

Ei ole yhdentekevää, milloin järjestön viesti tipahtaa jäsenen postilaatikkoon. Huomiota herättävä järjestö on kärryillä jäsenen liikkeistä. Jos viimeisestä ostoksesta tai osallistumisesta on kulunut aikaa, järjestö voi lähettää viestin, joka kertoo, että jäsentä ikävöidään jo takaisin. Jos jäsenen osoite on muuttunut, järjestö voi toivottaa onnea uuteen kotiin ja muistuttaa mahdollisuuksista toimia uudella asuinalueella. Samaan tapaan monista muista kerätyistä tiedoista voidaan luoda älykästä ja huomiota herättävää viestintää. Jäsenen arjessa läsnä oleva ja jäsenen toiveita kuunteleva järjestö luo yhteenkuuluvuutta, aktivoi toimimaan ja tavoittaa kannattajakuntansa. Jäsenistöä ymmärtävään ja huomioivaan järjestöön halutaan kuulua.

Loppuun lainaus Twitteristä:

Zalando kyseli onko vaatetus kunnossa Flow-festareille. Stockalta tuli postissa ryppyinen katalogi. Kaksi ihan eri maailmaa. #digitalist

— Timo Ruohomäki (@timo_ruohomaki) 2. elokuuta 2016


Kumpia sinun järjestösi lähettää: personoituja tervehdyksiä vai ryppyisiä tapahtumakatalogeja?

Kansikuva: Iselin
Sanapilvi: www.wordclouds.com