Digitalisaatio järjestöissä

10.7.2015 14:22

Järjestöbarometri kertoo tarpeesta tehokkaaseen vapaaehtoisten rekrytointiin

Järjestöbarometri mittaa järjestöjen toimintaedellytyksiä, muutoksia ja järjestöjen kokemia haasteita. Barometriin 2014 ovat olleet vastaamassa noin sata valtakunnallista ja yli tuhat paikallista sosiaali- ja terveysjärjestöä sekä valtakunnalliset nuoriso- ja liikuntajärjestöt.

Järjestöbarometrissa todetaan: ” Vapaaehtoisten tarve on lisääntynyt selvässä enemmistössä järjestöistä. Sen sijaan uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja vapaaehtoistoimijoiden määrä ovat lisääntyneet runsaassa kolmasosassa järjestöistä.” Järjestötoiminnan haasteet eivät juuri riipu järjestön toimialasta.

Tämä kertoo, että vapaaehtoisille olisi enemmän kysyntää kuin mitä vapaaehtoisia on tarjolla. Nykyisin järjestöt joutuvat kilpailemaan vapaaehtoistensa ajasta vapaaehtoisuuden kaikissa vaiheissa – niin rekrytointivaiheessa kuin sen jälkeenkin.

Sanonta aikojen muuttumisesta ei ole tässä tapauksessa pelkkä tyhjä mantra. Barometrissa todetaan, että järjestöjen pitää kehittää toimintaansa niin, että niihin on entistä helpompi tulla mukaan. Melko selvää on, että erityisesti verkossa tapahtuva rekrytointi ja uusien toimijoiden toimintaan mukaan ottaminen tehokkaasti ei ole tulevaisuuden vaan tämän päivän haaste.

Kyse ei ole pelkästään siitä, että järjestöt kilpailevat rajallisesta ja tunnetusta määrästä vapaaehtoisia. Haasteena – ja mahdollisuutena – on myös hyödyntää uusia mahdollisuuksia ja tehdä yhä useammasta järjestöön entuudestaan kuulumattomasta ihmisestä potentiaalinen vapaaehtoinen.

Jotta ihmisiä voidaan tehokkaasti aktivoida vapaaehtoisiksi, on järjestöjen pystyttävä osoittamaan, että vapaaehtoisuus on palkitsevaa. Ihmisillä voi olla negatiivisia mielikuvia järjestössä toimimisen vaikeudesta ja erityisesti vastuuasemiin saattaa olla vaikea löytää sopivia henkilöitä.

Myös mahdollisimman yksinkertaiset prosessit toiminnan pyörittämiseen, arkisten asioiden hoitamiseen ja mukana pysymiseen ovat avainasemassa. Järjestöllä ei ole varaa näyttäytyä huonosti organisoituneena porukkana, jossa toimintatapoihin on vaikea päästä sisälle ja jossa järjestön kiemuroissa pyöriminen vie enemmän aikaa kuin itse toimintaan osallistuminen. Kun ihmisten vapaasta ajasta kilpailee yhä useampi taho, jäävät epäkäytännöllisiin metodeihin sitoutuneet tahot auttamatta jalkoihin.

Kuva: Flickr - Peter Shanks

Linkki: Järjestöbarometri


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!