Digitalisaatio järjestöissä

27.5.2014 14:12

Järjestä onnistunut jäsenkysely - 3 elintärkeää vinkkiä

On tärkeää pysähtyä välillä kuuntelemaan jäsenistön mielipidettä tarkalla korvalla. Jäsenkyselyt tarjoavat tähän erinomaisen mahdollisuuden. Tässä kolme vinkkiä!

[caption id="attachment_6169" align="aligncenter" width="640"]104632616_da2bda5ed3_z Monen huonosti toteutetun jäsenkyselyn kohtalo on tämä.[/caption]

1 .Rakenna kysely huolellisesti - käytä oikeita kysymystyyppejä ja älä johdattele

Kyselystä kannattaa tehdä sen pituinen, että mahdollisimman moni jaksaa vastata siihen. Vain harvat ihmiset jaksavat yli 10 minuutin mittaisia kyselyitä. Keskity siis oleelliseen.

On hyvä käyttää vapaita tekstikenttiä maltillisesti ja pääasiassa silloin, kun haluat vastaajan perustelevan jotakin valitsemaansa vastausvaihtoehtoa tarkemmin.

Selkeillä valintakysymyksillä voidaan usein saada tietoa helpommin tarkasteltavassa muodossa, jolloin johtopäätösten tekeminen on luotettavampaa. Kaikille vastaajille sama ”Kyllä”, ”ei” tai ”ehkä” muodostaa selkeämmän asteikon kuin jäsenten vapaasti muotoilemat vastaukset ”joo”, ”periaatteessa”, ”eipä juuri” ja ”joskus”.

Muista, että johdattelevat kysymykset tuottavat helposti vääristyneitä vastauksia, minkä vuoksi kysymysten neutraali muotoilu on tärkeää. ”Eikö virkistystoimintaa pitäisikin olla enemmän” ei siis ole erityisen hyvin muotoiltu kysymys.

Muista kysyä sellaisia kysymyksiä, joiden vastausten perusteella toiminnan kehittäminen on realistisesti mahdollista. Korkealentoisten ehdotusten kerääminen jäseniltä lämmittää jäseniä vain hetken, jos ehdotukset eivät voi toteutua. Haluathan että jäsenenne tuntevat todella voivansa vaikuttaa asioihin!

2. Valitse oikeat välineet - netin kyselyohjelmat on usein hyvä ja maksuton vaihtoehto

Tee kyselysi verkossa, ellei muu tapa ole välttämätön. Se on usein paras ja nopein keino saada kattava otos jäsenistön näkemyksistä.

Joskus kevyt ja nopea tapa kerätä tietoa voi olla riittävä. Tämän voi tehdä esimerkiksi laatimalla nettisivuille lomakkeen. Lomakkeella voi käyttää monivalintakysymyksiä tai jäsenten vapaasti käytettävissä olevia tekstikenttiä.

Vastaukset voi viedä Excel-tiedostoon jatkokäsittelyä varten. Tämä vaatii jonkin verran käsityötä, mutta sopii erityisesti silloin, kun jäseniä on verraten vähän ja vastausten käsittelijää ei haittaa pieni Excel-työ.

Jos haluat mahdollisimman paljon valmista tietoa jäsenkyselysi tuloksista, on fiksua ottaa käyttöön jokin nimenomaan kyselyihin erikoistunut palvelu. Joitakin näistä voi käyttää myös ilmaiseksi – esimerkkeinä Survey Monkey ja SurveyPal. Näistä ohjelmista käsin näet nopeasti yhteenvedot tuloksista ja vastausten jakaumat tiettyjen kysymysten suhteen. Tietojen tuominen myös Exceliin onnistuu, ja monet palveluista ovat saatavilla suomen kielellä. Lisäksi kyselyiden aineisto tallentuu helposti myös muiden käyttäjien saataville.

3. Tiedota hyvin - aktivoi jäseniä ja reagoi heidän tarpeisiinsa

Muista tiedottaa kyselystä. Vaikka kysely olisi kuinka hyvä, ei siitä ole apua jos kukaan ei tiedä siitä. Lähetä siis jäsenille sähköpostiviesti, jossa suoraan pyydät heitä vastaamaan kyselyyn. Lisäksi voit käyttää yhdistyksesi nettisivuja ja keskusteluryhmiä kyselystä tiedottamiseen.

Muista tiedottaa kyselyn tuloksista mahdollisimman pian. Jäsenet vastaavat mielellään seuraavaankin kyselyyn, jos he sitä kautta saavat tietoa omasta yhdistyksestään ja vallitsevista mielipiteistä.

Hyödynnä tuloksia niin pian kuin mahdollista. Positiiviset muutokset yhdistyksen toiminnassa aktivoivat jäseniä mukaan toimintaan!

Mitkä ovat sinun yhdistyksesi kokemukset jäsenkyselyistä? Mitä vinkkejä onnistumiseen haluaisit jakaa, ja mitä tulisi erityisesti välttää? Käytä kommenttimahdollisuutta alla!

Kuva: Flickr - liz west