Digitalisaatio järjestöissä

22.4.2015 12:17

Elinvoimainen järjestö keskittyy jäseniinsä

Järjestö pysyy pitkällä tähtäimellä elinvoimaisena vain jos se seuraa aikaansa. Toimintaympäristön muuttumista kirjoittajan kanssa pohti myös Mika Peltovaara.

Pienimpiä yhdistyksiä lukuun ottamatta miltei kaikki kolmannen sektorin toimijat ovat jo siirtyneet verkkosivujen ja useimmiten myös sähköisten jäsenrekisterien maailmaan. Sosiaalinen media on niin ikään keskeinen osa monien järjestöjen viestinnällistä strategiaa.

Verkkosivut ja jäsenrekisterit saattavat edelleen joidenkin mielissä kantaa mukanaan pakollisen pahan leimaa. Teknologia on erityisesti menneinä vuosina koettu hankalasti lähestyttäväksi ja erityistaitoja vaativaksi. Verkossa ollaan, koska siellä on oltava – ei siksi, että se nähtäisiin aidosti mahdollisuutena.

Usein yksi henkilö hoitaa verkkopuolta ja opettelee teknologioista sen mitä tarvitsee. Samalla muut keskittyvät pelkästään ”perinteisen järjestötoiminnan” pyörittämiseen. Kuulostaako tutulta?

Nykyisin tekniikka on kaikkien saatavilla

Vuonna 2015 miltei kaikki on jo kertaalleen mietitty. Useimmat prosessit, joita järjestöissä käytetään tai tarvitaan, ovat jo valmiina. Sen lisäksi, että teknologiaa on kehitetty, se on myös paketoitu helposti lähestyttäviksi ja tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi erilaisille ja erikokoisille organisaatioille. Mitään erityistä teknologiaosaamista ei järjestöltä itseltään tarvita. Sen sijaan järjestöltä kaivataan entistä vahvempaa sitoutumista viestintään ja sen päämääriin myös digitaalisessa maailmassa.

Mika Peltovaara huomauttaa, että erityisesti pienimmillä yhdistyksillä ei aina ole selkeää kuvaa siitä, millaisia mahdollisuuksia on tarjolla ja miten niihin kannattaisi tarttua. Sosiaalisen median ja verkkosivujen funktiot ovat usein hämäriä. Erityisesti tiedon luotettavuuden ja hallinnan näkökulmasta omilla verkkosivuilla on kuitenkin tärkeä tehtävä, eivätkä sosiaalisen median palvelut helposta saatavuudestaan huolimatta voi korvata niitä.

Tavoitteet tietää parhaiten järjestö itse

Järjestön on tiedettävä omat tavoitteensa. Vasta silloin voidaan ottaa käsittelyyn verkkoviestinnän kokonaisuus ja siihen liittyvät palvelut. Ulkopuoliset tahot voivat auttaa järjestöä määrittelemään miten palveluita kannattaa hyödyntää, mutta järjestö itse on jäsenistönsä asiantuntija.

Sen sijaan, että järjestö keskittyisi tekniikan ymmärtämiseen, tulisi toimintaympäristöä ja erityisesti jäsenten tarpeita tarkastella esimerkiksi seuraavien kysymysten kautta:

  • Mitä sosiaalisen median palveluita jäsenenne eniten käyttävät?
  • Millaisissa yhteyksissä jäsenistöllänne on järjestöön kohdistuvia tiedontarpeita?
  • Kuinka suuren osan jäsenistä tavoitatte?
  • Mitä jäsenelle lisäarvoa tuovia palveluita järjestö voi tarjota?
  • Miten järjestö näkyy potentiaalisille jäsenilleen asiantuntemuksensa kautta?

Menestystä tavoiteltaessa järjestöllä tulisi olla kokonaiskuva digitaalisen maailman ilmiöistä ja siitä, millaista näkyvyyttä ja tavoittavuutta järjestö haluaa saavuttaa. Tärkeää on, että järjestön päättäjät aktiivisesti pyrkivät ymmärtämään muutoksia toiminnassaan ja reagoivat niihin. Yhtä lailla pitää pystyä luopumaan vanhoista jäsenhankinnan ja viestinnän käytännöistä silloin, kun ne eivät enää toimi.

Järjestöjen tilanne on myös paikoin muuttunut entistä tiukemmaksi. Peltovaara mainitsee esimerkkinä RAY:n avustukset, joiden jakoperusteet tiukentuvat koko ajan. Jotta järjestö varmistaa toimintansa jatkumisen, on sen mm. osoitettava jollain mittareilla toimintansa laadukkuus. Näitä päämääriä on mahdotonta saavuttaa nykymaailmassa ilman toimintaympäristön tuntemusta ja oikeita välineitä – ja sitoutuneita jäseniä! Kuten Peltovaara asian ilmaisee, on järjestön järkevämpää lähestyä ihmisiä itse toiminnan kuin jäsenyyden kautta. Pelkkä ideologia on nykymaailmassa harvoin riittävä syy kuulua järjestöön. Vanhaan aikaan jumiutunut järjestö ei pysty löytämään kohtaamispistettä potentiaalisten jäsentensä kanssa nykyisessä ympäristössä.

Kun ymmärrys tarpeista ja ympäristöstä on saavutettu, voidaan etsiä prosessit ja työkalut, jotka auttavat päämäärään saavuttamisessa.


Yhdistysavain - digitaalinen ympäristö yhdistyksille. Tutustu!