Digitalisaatio järjestöissä

2.6.2014 08:46

12 toimintatapaa, joilla löydätte lisää aktiivisia nuoria yhdistykseen

Nuoret voivat tuoda yhdistykseen energiaa, ideoita ja uusia näkökulmia. Nuorten jäsenten löytäminen ei kuitenkaan onnistu vanhoilla tavoilla. Tässä 12 ideaa, joiden avulla aktiivisia nuoria voidaan innostaa mukaan.
Tervetuloa nuoret jäsenet!

Jäsenistö on tärkeintä, mitä yhdistyksellä on. Sen hyvinvoinnista ja jatkuvuudesta huolehtiminen on taukoamatonta työtä. Uusien nuorten jäsenten virta mukaan tuo yhdistykseen energiaa ja rakentaa uudistumiskykyä. Nuorilta jäseniltä voi parhaimmillaan löytyä radikaalisti uusia ajatuksia, näkökulmia ja ideoita, joilla ravistella yhdistyksen nykytilaa ja varmistaa toiminnan jatkuvuus pitkälle tulevaisuuteen.

Nuorten innostamiseen ei kuitenkaan riitä pelkkä nettisivujen freesaaminen tai Twitterin, WhatsAppin tai muiden nuorten käyttämien teknisten härvelien sisällyttäminen yhdistyksen toimintaan. Nämä ovat kivoja juttuja, mutta vain osa totuutta. Kaikki on lopulta kiinni siitä, miten helpoksi mukaan lähteminen on nuorille tehty, kuinka heitä arvostetaan yhdistyksessä ja kuinka paljon arvoa he kokevat jäsenyydestä saavansa. Tässä kirjoituksessa esitellään 12 konkreettista vinkkiä näiden asioiden kehittämiseen.

Yhdistys näkyviin ja aloituskynnys matalalle

1. Tehdään toimintaan perehtyminen helpoksi - ilman yhteydenottoja

Yhdistyksen kotisivujen pitäisi olla paikka, jonka kautta kiinnostunut ihminen voi itse tutustua yhdistykseen. Mikäli viimeiset päivitykset sivustolla ovat vuosien, tai edes kuukausien takaa, vaikutus on enemmän jäseniä karkoittava kuin puoleensa vetävä.

Kun kiinnostunutta ihmistä autetaan saamaan itse hyvä käsitys toiminnasta, hän todennäköisesti uskaltaa myös ottaa yhteyttä sivustolla listattuihin kontaktihenkilöihin. Toivottavasti henkilö saa tehdä tämän valitsemallaan tavalla, esimerkiksi puhelimella, sähköpostilla tai jopa chatilla, jotta hän pystyy valitsemaan itselleen luontevimman yhteydenottotavan. Kynnys astella tietämättömänä suoraan mukaan yhdistyksen tapahtumaan voi olla iso, mutta nettiä hyödyntämällä ensimmäinen kontakti yhdistykseen voidaan tehdä helpoksi.

2. Tehdään varsinaiseen toimintaan tutustuminen ilmaiseksi ja sitoumuksettomaksi

Yhdistystoiminta kaipaisi vähän "freemiumia". Yhdistyksen taloudellinen pärjääminen tai jäsenten sitoutuminen ei ratkea sillä, että rahastetaan heti jokaista mukaan lähtevää ihmistä. Saadaanko toimintaan jatkuvasti mukaan uusia kiinnostuneita ja innokkaita nuoria - se on ratkaisevaa.

Älkää vaatiko heti vuodeksi sitoutumista, se on nykynuorelle aikamoinen paino nilkan ympärille. Tarjotkaa ilmaista koejäsenyyttä, jonka aikana voitte suunnitella jäsenelle perehdyttämisen hänen omien mielenkiinnonkohteidensa mukaan. Kerätkää tämä tieto vaikka koejäsenyyslomakkeella kotisivuillanne. Näin saatte todennäköisesti paljon tyytyväisempiä ja sitoutuneempia jäseniä sekä vältytte pettyneiltä vuodeksi sitoutuneilta jäseniltä, jotka eivät sitten pitäneetkään toimintaa omanaan ja pahimmillaan kertovat huonoa kokemustaan eteenpäin.

Lienee sanomattakin selvää, että eteenpäin ilosanomaansa kertovat myös hienon ilmaisperehdytyksen saaneet nykyajan some-verkostoituneet nuoret.

Toiminnasta kiinnostuneista nuorista A-asiakkaita

Jos käy niin iloisesti, että ensitutustumisesta poikii ihka aitoja nuoria jäseniä, tähän tilanteeseen on syytä olla hyvin valmistautunut.

3. Tutustutetaan uudet jäsenet ensin toisiinsa

Nuoret kokevat varmasti muihin uusiin jäseniin tutustumisen helpompana. Tällä vältetään myös ensimmäisen yhteisen tapahtuman kiusallinen tilanne, jossa uudet jäsenet kuuntelevat nurkasta muiden aktiivista puheensorinaa.

4. Rohkaistaan muihin samankaltaisiin jäseniin tutustumiseen

Henkilökohtaiset jäsenesittelyt vaikkapa yhdistyksen jäsensivuilla voivat olla erinomainen työkalu uusien jäsenten sitouttamiseen. Näiden avulla uuden jäsenen on helppo löytää kanssaan samanhenkisiä tyyppejä.

5. Aloitetaan hyvin suunniteltu uusien jäsenten perehdytysohjelma

Nykyaikana yhdistystoiminta on kovaa kilpailua ihmisten vapaa-ajasta kaikenlaisten muiden viihdykkeiden kanssa. Kannattaa siis panostaa jäsenyyden alkuun erittäin paljon, jotta jäsenen sitoutuminen varmistetaan.

Lanseeratkaa ilmaisen koejäsenyyden oheen hyvin suunniteltu jäsenen perehdyttämisohjelma, jonka ajaksi jäsenelle nimetään mentori, joka on hänen henkilökohtainen kontaktinsa kaikissa vastaan tulevissa ihmetystilanteissa. Tässä päästään samalla hyötymään moni-ikäisestä jäsenkunnasta ja varmistamaan, että uusi jäsen saa kontaktia myös kokeneempaan jäsenkuntaan!

Nykyisten nuorten jäsenten ideat hyötykäyttöön!

6. Perustetaan oma "uuden ideointi" -toimikunta

Oma toimikuntansa voi olla nuorille jäsenille paikka, jonka avulla tuntea olevansa mukana yhdityksen toiminnan kehittämisessä. Lisäksi tämä voi olla hyvä tapa koko yhdistykselle uudistaa joitain pölyttyneitä toimintojaa, jos tähän vaan valmiutta on.

Yrityksissä uuden innovointi halutaan rakentaa "tiiviiksi osaksi toimintaa". Tähän on syntynyt monia luovia ratkaisuja, kuten Googlen käyttämä "20%-sääntö" tai Atlassianin kehittämä "FedEx day -konsepti". Näissä on huomattu, että innovatiivisia uusia ideoita syntyy harvoin, jos innovointia ei ole kytketty osaksi jokapäiväistä tekemistä. Yllätys yllätys, sama pätee yhdistyksissä. Jos toimintatapojen uudistamiseen ei joku kiinnitä jatkuvaa huomiota, ei niille mitään tapahdukaan. Ja eihän kukaan halua olla pölyttynyt ja tylsä.

7. Lanseerataan oma nuorten verkosto

Yhdistyksen oma nuorten verkosto voi helpottaa nuorten sitoutumista. Tällöin esimerkiksi tapahtumia voidaan kohdistaa ja järjestää helpommin tämän verkoston sisällä. Tämä vaatii yhdistyksen nuorelta jäsenistöltä jo jonkinmoista kokoa, mutta tarjoaa myös yhdistykselle mahdollisuuden näkyä julkisesti ulospäin porukkana, jossa nuoria arvostetaan.

Sopivia esimerkkejä aktiivisista nuorisojaostoista, joita vaikkapa vähän matkia, löytyy mm. Google-haulla "nuorisojaosto yhdistys".

8. Palkitaan nuoret uusien nuorten rekrytoinnista

Nuoret todennäköisemmin pystyvät houkuttelemaan mukaan uusia nuoria jäseniä. Jos tähän halutaan rohkaista, luodaan nuorille joku heille sopiva kannustin uuden jäsenen hankkimisesta, ja viestitään mahdollisuudesta heille selvästi. Koska nuoret eivät vielä välttämättä ole kokeneita jäsenhankkijoita, on hyvä tarjota avuksi vaikkapa lyhyt tietoisku yhdistykseen kuulumisen eduista ja yhdistyksen toiminnasta - niin sanottu jäsenhankinnan työkalupakki.

Pölyt pois omasta toiminnasta - Ollaan rentoja ja hauskoja!

9. Tuhotaan heti kaikki jargon pois viestinnästänne

Mikään ei karkota nuoria yhtä tehokkaasti, kuin tylsä ja hienoilla sanoilla ryvitetty viestintä. Jos viimeisin kirjoitus kotisivuillanne on tyyliä "Tiedote: Yhdistyksemme hallitus julkaissut vuosikertomuksen" kuulostatte tylsiltä vaikka asiasisältö olisi kuinka hyvää. Harva liittyy yhdistykseen kuullakseen kokouksista, strategioista tai raporteista.

Kannattaa sen sijaan kertoa viestinnällänne inspiroivaa tarinaa siitä, miksi yhdistyksenne on olemassa ja mihin vaikutatte! Hyvä vinkki on myös luoda yhdistyksen julkinen viesti yhdessä nuorten jäsenten kanssa ja kutsua heidät kirjoittamaan vaikkapa yhdistyksen blogiin.

10. Kerätään nykyisiltä nuorilta jäseniltä ja heidän kavereiltaan palautetta

Mikäli haluatte muokata toimitanne mahdollisimman nuorisoystävälliseksi, teillä on sitä varten jo oiva tietolähde - nykyiset nuoret jäsenet. Jos taas haluatte palautetta etenkin potentiaalisilta jäseniltä, pyytäkää nykyisiä nuoria jäseniä kannustamaan omat samasta teemasta kiinnostuneet kaverinsa vastaamaan.

Kyselyn kannattaa olla molemmissa tapauksissa sopivan simppeli ja vastaamisellaa sopiva kannustin (kannattaa myös tsekata 3 elintärkeää vinkkiä jäsenkyselyn järjestämiseen), mutta kysymällä nuorilta "Mikä saisi sinut osallistumaan toimintaan?" -tyylisiä asioita ja analysoimalla vastaukset huolella löytyy varmasti tapoja innostaa nuoria mukaan.

Okei, teknologiakin voi auttaa

11. Helpotetaan tapahtumiin osallistumista teknologialla

Jokainen tapahtuma kannattaa lisätä esimerkiksi Facebookiin. Tämän kautta saatava näkyvyys voi auttaa hankkimaan osallistujia jäsenten kaveripiireistä, mutta sen avulla myös uusi jäsen näkee, ketä tapahtumaan on osallistumassa ja voi lukea näistä henkilöistä jäsensivujen esittelyiden avulla vaikkapa lisääkin. Lisäksi Twitter-keskustelu tapahtumassa voi auttaa osallistumista ja jatkaa yhteistä ideointia myös pitkälle tapahtuman jälkeiseen aikaan. Jos nämä teemat kiinnostavat, kirjoitan mielelläni niistä tarkemminkin.

12. Pistetään SoMe-näkyvyys kuntoon

Jos yhdistys näkyy Facebookissa, Twitterissä tai vastaavissa kanavissa potentiaalisia jäseniä kiinnostavien teemojen yhteydessä, voidaan varmistaa jatkuva uusien nuorten jäsenten tietoisuus yhdistyksen olemassaolosta. Näkyvyys sosiaalisessa mediassa ei kuitenkaan tule ilmaiseksi - täytyy varata aikaa, järjestää koulutusta ja julkaista hyödyllistä sisältöä valituista teemoista. Tästäkin teemasta lisää seuraavissa kirjoituksissa.

-------------------

Näin Yhdistysavain Kotisivut voi auttaa löytämään nuoria mukaan

  • Tarjotaan helposti päivitettävien kotisivujen avulla selkeä kanava tutustua toimintaan
  • Autetaan nuoria tutustumaan samanhenkisiin jäseniin henkilökohtaisilla jäsenesittelyt suojatuilla jäsensivuilla
  • Tehdään hetkessä oma suojattu sivuhaara nuorisojäsenille kotisivuille
  • Kerätään nuorilta palautetta pikakyselyin tai lomakkein
  • Yhdistetään helposti nettisivunne ja some-näkyvyytenne

Yhdistysavaimella rakennatte näyttävät kotisivut ilman isoa hintalappua tai pitkää projektia! Yhdistyksille suunniteltuna se on helppokäyttöinen ja sisältää juuri oikeat ominaisuudet – eikä mitään ylimääräistä. Liittykää nyt yli 5000 suomalaisen edelläkävijäyhdistyksen joukkoon!

Lue lisää Yhdistysavaimesta | Katso yhdistysten kommentteja

Ota Yhdistysavain käyttöön ilmaiseksi »

--------------------

Onko teidän yhdistyksessänne tarpeeksi nuoria jäseniä? Voisikohan joku näistä tavoista auttaa löytämään heidät? Tai onko sinulla omia ideoita mielessäsi? Osallistu keskusteluun kommentoimalla!

P.s. Mikäli haluat kuulla jostain teemasta tarkemmin, kirjoitan mielelläni lisää. Tällöinkin suosittelen samaa - paas kommentoiden! :)

Kuva: Flickr - Jimmy_Joe