Digitalisaatio järjestöissä

Kirjoittajat

Heikki Kallioinen

7.1.2016 13:15

Mitä liiton pitäisi tehdä jäsenyhdistystensä verkkonäkyvyyden eteen?

Keskustellessani useiden liittojen ja keskusjärjestöjen edustajien kanssa olen huomannut, että kaikki järjestöt ja niiden jäsenyhdistykset eivät ole samasta muotista. Kaikki liitot haluavat auttaa jäsenyhdistyksiään toimimaan paremmin, mutta keskusjohtoisuuden asteessa on suuria eroja. Esimerkiksi jäsenyhdistysten verkkosivujen suhteen voidaan havaita kaksi pääkategoriaa: liitot, jotka pitävät tärkeänä liiton Näytä lisää

23.11.2015 17:16

Muutoksia yhdistyslakiin tekeillä

Oikeusministeriössä on laadittu luonnos yhdistyslain muutoksesta. Siinä ehdotetaan, että PRH voisi oma-aloitteisesti käynnistää toimimattomien yhdistysten rekisteripoiston. Ehdotus myös helpottaa yhdistyksen omasta aloitteesta tapahtuvaa purkamista. Lisäksi mukana on myös rekisteri-ilmoitusten helpottaminen ja yhdistysten päätösten pätemättömyysperusteiden selventäminen. Verkkokeskusteluun, joka on avoinna 2.12.2015 Näytä lisää

9.11.2015 16:11

Mikä tekee yhdistyksen jäsenrekisteripalvelusta toimivan?

Mikä tekee yhdistyksen jäsenrekisteripalvelusta toimivan?

Nykyään miltei jokainen yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriään sähköisesti. Perinteinen Excel-tiedosto on edelleen suosittu, mutta enenevissä määrin käytetään myös tähän tarkoitukseen suunniteltuja palveluita verkossa. Laskutus ja viestintä hoidetaan myös pitkälti Näytä lisää

2.11.2015 14:30

Järjestöjen uusi näytös -aamiaistilaisuus – mistä oli kysymys?

Avoine järjesti pari viikkoa sitten Järjestöjen uusi näytös aamiaistilaisuuden Teatterimuseolla, jossa musiikkiesitysten ja tarjoilun lisäksi saatiin nauttia asiantuntijapuheenvuoroista. Mitä uutta järjestöjen maailmaan kuuluu? Jos et päässyt paikalle, tässä lyhyt yhteenveto antoisasta aamupäivästä. Tuomo Heikkilän avauspuheenvuoroon lavalle nousivat Heidi Korva ja Salla Saarinen. Heidän puheenvuorossaan korostuivat Näytä lisää

1.10.2015 11:20

Yhdistysaktiivien kertomaa: mitä virheitä tulisi välttää

Avoinen yhdistyksille suunnatun tuotteen Yhdistysavaimen blogilla on monia lukijoita. Teimme heille taannoin kyselyn yhdistysten yleisimmistä ongelmista. Tulokset saattavat kiinnostaa myös tämän blogin lukijoita - lue mitkä ongelmakohdat yhdistysaktiivit tunnistivat.   Yhdistyksen asiakirjat Asiakirjat eivät kyselyn perusteella ole suurin ongelmakohta, mutta niissäkin Näytä lisää

10.7.2015 14:22

Järjestöbarometri kertoo tarpeesta tehokkaaseen vapaaehtoisten rekrytointiin

Järjestöbarometri mittaa järjestöjen toimintaedellytyksiä, muutoksia ja järjestöjen kokemia haasteita. Barometriin 2014 ovat olleet vastaamassa noin sata valtakunnallista ja yli tuhat paikallista sosiaali- ja terveysjärjestöä sekä valtakunnalliset nuoriso- ja liikuntajärjestöt. Järjestöbarometrissa todetaan: Näytä lisää

25.6.2015 15:14

Suomalainen varainhankinnan kulttuuri – missä ollaan ja minne pitäisi mennä?

Varainhankinnnan asiantuntija Salla Saarinen Radical Soulista käytti aikaansa vastatakseen muutamaan kysymykseen järjestöjen varainhankinnasta. Kuinka nämä kohdat täsmäävät teidän järjestöönne? Järjestöjen on panostettava omaan varainhankintaan tulevaisuudessa entistä enemmän. Tähän asti rahoitus on tullut pitkälti institutionaalisista lähteistä, mutta tämä on muuttumassa – esimerkiksi Näytä lisää

2.6.2015 11:20

Kuinka järjestö voi onnistua monikielisessä viestinnässä?

Kuinka järjestö voi onnistua monikielisessä viestinnässä? Monikielinen ympäristö asettaa haasteita organisaation viestinnälle ja pakottaa tarkastelemaan prioriteetteja huolellisesti. Milla Hokkila Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksesta (SASK) kertoi oman organisaationsa toiminnasta ja auttoi kirjoittajaa kokoamaan hyödyllisiä vinkkejä. Näytä lisää

22.4.2015 12:17

Elinvoimainen järjestö keskittyy jäseniinsä

Järjestö pysyy pitkällä tähtäimellä elinvoimaisena vain jos se seuraa aikaansa. Toimintaympäristön muuttumista kirjoittajan kanssa pohti myös Mika Peltovaara. Pienimpiä yhdistyksiä lukuun ottamatta miltei kaikki kolmannen sektorin toimijat ovat jo siirtyneet verkkosivujen ja useimmiten myös sähköisten jäsenrekisterien maailmaan. Sosiaalinen media on niin ikään keskeinen osa monien järjestöjen Näytä lisää

15.4.2015 10:43

Fyysinen jäsenkortti vai sovellus puhelimeen?

Muovinen jäsenkortti oli pitkään ainoa tapa kuljettaa jäsenyyttä taskussa. Nykyään jäsenkortti on mahdollista korvata puhelimeen ladattavalla sovelluksella. Asiaa kirjoittajalle valotti Intellipocketin Markus Grannenfelt. Sovellus puhelimeen voi korvata jäsenkortin Jäsensovellus toimii matkapuhelimessa, joka on varustettu internet-yhteydellä. Se korvaa Näytä lisää